Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione w Biuletynie

Email Drukuj PDF

Ochrona danych osobowych - informacje wrażliwe

 

Dane wrażliwe zaliczamy do grupy szczególnie chronionych danych osobowych /Ustawa o ochronie danych osobowych/

  • dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną, lub związkową
  • dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym
  • dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, innych orzeczeń wydanych w postępowaniusądowymlub administracyjnym

Przetwarzanie danych osobowych wrażliwych jest legalne gdy osoba której te dane dotyczą wyrazi na to pisemną zgodę.

Poprawiony: czwartek, 29 czerwca 2017 08:12