Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Status prawny

Status prawny

Email Drukuj PDF

Szkoła jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest Rada Powiatu Kłodzkiego.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r.,poz. 2156. z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.),

Poprawiony: poniedziałek, 05 czerwca 2017 13:19