Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Sposób załatwiania spraw w szkole

Sposób załatwiania spraw w szkole

Email Drukuj PDF

 

  1. Podania, wnioski i pisma interesantów przyjmuje sekretariat szkoły. Sprawy można wnosić osobiście, drogą pocztową, elektroniczną lub faksem.
  2. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
  3. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Ponadto Sekretariat szkoły udziela telefonicznej informacji o możliwości i terminie spotkania z dyrekcją, pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami.

Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530

Poprawiony: czwartek, 29 czerwca 2017 08:09