Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

piątek, 08 maja 2020 09:00 Wytworzył: Brygida Gąsior | Opublikował: Daniel Jabłoński
Drukuj

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

Środki trwałe

Poprawiony: piątek, 08 maja 2020 09:10