Status prawny

poniedziałek, 05 czerwca 2017 13:09 Wytworzył: Brygida Gąsior | Opublikował: Daniel Jabłoński
Drukuj

Szkoła jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest Rada Powiatu Kłodzkiego.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r.,poz. 2156. z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.),

Poprawiony: poniedziałek, 05 czerwca 2017 13:19