Sposób załatwiania spraw w szkole

poniedziałek, 29 maja 2017 06:36 Wytworzył: Brygida Gąsior | Opublikował: Daniel Jabłoński
Drukuj

 

  1. Podania, wnioski i pisma interesantów przyjmuje sekretariat szkoły. Sprawy można wnosić osobiście, drogą pocztową, elektroniczną lub faksem.
  2. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
  3. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Ponadto Sekretariat szkoły udziela telefonicznej informacji o możliwości i terminie spotkania z dyrekcją, pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami.

Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530

Poprawiony: czwartek, 29 czerwca 2017 08:09