"Modernizacja centrów kszta³cenia zawodowego na Dolnym ¦l±sku"

- nowe pracownie w naszej szkole pozyskane w ramach projektu ww. projektu.
 • 1bGCIZPuRQz2z-cijxwctyaeQkzf0lxaFjNwWT-mR1U
 • Ea6HbE8fntdAeGRpFuBe1oeQ7Z 0kAwXnwP-H-MU pk
 • mQB3myFZeEc-V8JCPn0U3qdQWXRnPhyswKhOxuGROxU
 • panorama pracowni
 • PXXt1Ci8uK6xNAcCBh9aqB-nGF5oh5VwhJBKxgJaqkk
 • Ux8IDAQjVFeWasolwB5DfSsfcaINXlk9nnu2h1fhJ60
 • W853sOqlL9f 0i3H15vOTvE VERAOrsv3n9hzsXDQIE
 • wqLSDehXOAH2CJnZGZANBUZGhanQ78ayDnjQBSIeFlU
 • xsbxVk7ri9Y2iCKqgBR UC3f1FCj8X6CxXlpMkPW7pU
 • MG 8243
 • MG 8246
 • MG 8249
 • MG 8265
 • MG 8270
 • MG 8271
 • MG 8275
 • MG 8277
 • MG 8282
 • MG 8285
 • MG 8286
 • MG 8288
 • MG 8290
 • MG 8292
 • mckz