III miejsce w Powiatowym Konkursie JÍzyka Niemieckiego

20180322 141619 20180322 141926 20180322 133530