Elektrycy z wycieczką w ABB w Kłodzku

1 2 4 5
6 7 9 10
11 13 14