Wycieczka do obozu Gross- Rosen

12 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11