Elektrycy na placu budowy farmy fotowoltaicznej

13 12 11 10
9 8 7 6
5 4 3 2
1 01 0