panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow RapPedagogia w NST
RapPedagogia w NST Drukuj E-mail
W dzisiejszych czasach, modzi ludzie borykaj si z wieloma problemami, które ich przerastaj. Niestety, zdarza si , e nie maj wsparcia u osób najbliszych. Konsekwencja ich dziaa jest niejednokrotnie, tragiczna. NST pomaga uczniom w znalezieniu odpowiednich rodki do rozwizywania ich problemów. Do modych ludzi najbardziej przemawia „ywe wiadectwo”, dlatego do Noworudzkiej Szkoy Technicznej zaproszono Pana Dobromira Makowskiego, nauczyciela wychowania fizycznego oraz pedagoga, który 19 stycznia br. w fantastyczny sposób przeprowadzi program „RapPedagogia”.

RapPedagogia w NST  RapPedagogia w NST  RapPedagogia w NST

Projekt oparty na muzyce Hip Hop, elementach profilaktyki oraz inspirowany przeszym yciem twórcy, który przed laty sam boryka si z wieloma problemami bdc wychowankiem Domu Dziecka. Jako mody czowiek przedawkowa narkotyki i omal nie przeaci tego yciem. Obecnie jedc po Polsce dociera do wielu szkó, orodków wychowawczych i domów poprawczych  mówic do modziey, e mona y inaczej.
Zajcia ze wzgldu na sw form stanowiy ciekaw alternatyw wobec tradycyjnych wykadów oraz prelekcji profilaktycznych. Tematyka warsztatów dotyczya niezwykle wanej dla modych ludzi problematyki uzalenie od rodków psychoaktywnych: narkotyków i dopalaczy.  Dobromir Mak Makowski uwiadomi modym ludziom, jak grony jest naóg narkomanii. Zapiewa take kilka piosenek w rytmie rapu i opowiedzia  o tym, w jaki sposób sam wyszed z naogu. Uczestnicy spotkania aktywnie w nim uczestniczyli, a wiadectwo rapera wywaro na nich ogromne wraenie. Kady uczestnik wystpu opuszcza sal peen wrae, wzrusze, a przede wszystkim bogatszy o nowe dowiadczenia. Wida byo, e sowa rapera trafiay na podatny grunt. Oby pozostay w modych na zawsze.
Papie Pawe VI mówi: „Dzisiejszy wiat potrzebuje bardziej wiadków ni nauczycieli, a nauczycieli sucha tylko wtedy, gdy s  wiadkami.  
"ycie mamy tylko jedno, nie zmarnujmy go"- mówi w trakcie spotkania raper. Te sowa s najodpowiedniejsz point.
Projekt ”RapPedagogia”  zosta zrealizowany przy wsparciu finansowym Urzdu Miasta Nowa Ruda oraz parafii w. Barbary w Drogosawiu.