panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Wydarzenia arrow Warsztaty w NST
Warsztaty w NST Drukuj E-mail
W dniu 28 marca 2017 r. w Noworudzkiej Szkole Technicznej odbyły się warsztaty związane z wystawą pt. „Wiek pary i pieniądza. Wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich XIX wieku”. Wystawa i warsztaty towarzyszące realizowane były w związku z projektem Fundacji Wolność i Demokracja przy udziale Narodowego Banku Polskiego.

Warsztaty w NST  Warsztaty w NST  Warsztaty w NST

W warsztatach uczestniczyło 36 uczniów. Zajęcia  prowadzili trenerzy: historyk Pan Janusz Maniecki i Pani Magdalena Salińska – ekonomistka.
Nauczyciel Pan Jerzy Dec przedstawił temat warsztatów i osoby prowadzące warsztaty.
Warsztaty składały się z wykładu oraz gry edukacyjnej.  Pan Janusz Maniecki omówił sytuację ziem polskich w kontekście polityczno-gospodarczym XIX wieku. Streścił ówczesny rozwój przemysłowy w Europie i Polsce oraz przybliżył nurt ekonomii klasycznej, przywołując sylwetkę  Adama Smitha. Podczas wykładu wyjaśnił także założenia liberalizmu gospodarczego, oraz założenia protekcjonizmu.
Następnie zaproszono młodzież do gry edukacyjnej, której celem było przybliżenie historii postaci przedstawionych w wystawie oraz przeprowadzenie symulacji giełdy kupieckiej. Młodzież miała okazję przyswoić sobie w atrakcyjny i angażujący sposób zagadnienia związane ze spółkami akcyjnymi oraz giełdą.
Grę prowadził trener wcielając się w postać Franciszka Druckiego-Lubeckiego. Wylosowani uczniowie wcielili się w postaci: Leona Sapiehy, Ignacego Łukasiewicza, Michała Elwiro Andriollego, Jana Szczepanika, Jana Lubomirskiego i Franciszka Stefczyka.
Pozostali uczniowie pełnili rolę inwestorów. Uczniowie wcielający się w przedsiębiorców otrzymali eleganckie cylindry i zobowiązani zostali do przedstawienia inwestorom  swoich życiorysów oraz opisania inwestycji dla zrealizowania, której potrzebują pozyskać kapitał.
Młodzież początkowo nie wykazywała entuzjazmu dla przydzielonych zadań związanych
z wystąpieniem publicznym. Trener zadawał młodzieży pytania aby ułatwić im skonstruowanie wypowiedzi. Po pierwszych prezentacjach młodzież „nabrała” większej otwartości i prezentacje przebiegały bardziej samodzielnie. Następnie przystąpiono do sprzedaży akcji inwestorom. Ta cześć gry sprawiała uczestnikom dużo radości. Po zakończeniu obrotu kapitałem przeprowadzono notowania giełdy kupieckiej.
Dzięki prezentacjom uczniów utrwalono informacje dotyczące sylwetek bohaterów wystawy oraz umożliwiono młodzieży doskonalenie umiejętności w zakresie budowania wypowiedzi
i wystąpień publicznych.