panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

185 dni 7 godzin 45 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Warsztaty w NST
Warsztaty w NST Drukuj E-mail
W dniu 28 marca 2017 r. w Noworudzkiej Szkole Technicznej odbyy si warsztaty zwizane z wystaw pt. „Wiek pary i pienidza. Wkad Kresów Wschodnich w ksztatowanie si nowoczesnej gospodarki i ekonomii oraz przemian spoecznych na ziemiach polskich XIX wieku”. Wystawa i warsztaty towarzyszce realizowane byy w zwizku z projektem Fundacji Wolno i Demokracja przy udziale Narodowego Banku Polskiego.

Warsztaty w NST  Warsztaty w NST  Warsztaty w NST

W warsztatach uczestniczyo 36 uczniów. Zajcia  prowadzili trenerzy: historyk Pan Janusz Maniecki i Pani Magdalena Saliska – ekonomistka.
Nauczyciel Pan Jerzy Dec przedstawi temat warsztatów i osoby prowadzce warsztaty.
Warsztaty skaday si z wykadu oraz gry edukacyjnej.  Pan Janusz Maniecki omówi sytuacj ziem polskich w kontekcie polityczno-gospodarczym XIX wieku. Streci ówczesny rozwój przemysowy w Europie i Polsce oraz przybliy nurt ekonomii klasycznej, przywoujc sylwetk  Adama Smitha. Podczas wykadu wyjani take zaoenia liberalizmu gospodarczego, oraz zaoenia protekcjonizmu.
Nastpnie zaproszono modzie do gry edukacyjnej, której celem byo przyblienie historii postaci przedstawionych w wystawie oraz przeprowadzenie symulacji giedy kupieckiej. Modzie miaa okazj przyswoi sobie w atrakcyjny i angaujcy sposób zagadnienia zwizane ze spókami akcyjnymi oraz gied.
Gr prowadzi trener wcielajc si w posta Franciszka Druckiego-Lubeckiego. Wylosowani uczniowie wcielili si w postaci: Leona Sapiehy, Ignacego ukasiewicza, Michaa Elwiro Andriollego, Jana Szczepanika, Jana Lubomirskiego i Franciszka Stefczyka.
Pozostali uczniowie penili rol inwestorów. Uczniowie wcielajcy si w przedsibiorców otrzymali eleganckie cylindry i zobowizani zostali do przedstawienia inwestorom  swoich yciorysów oraz opisania inwestycji dla zrealizowania, której potrzebuj pozyska kapita.
Modzie pocztkowo nie wykazywaa entuzjazmu dla przydzielonych zada zwizanych
z wystpieniem publicznym. Trener zadawa modziey pytania aby uatwi im skonstruowanie wypowiedzi. Po pierwszych prezentacjach modzie „nabraa” wikszej otwartoci i prezentacje przebiegay bardziej samodzielnie. Nastpnie przystpiono do sprzeday akcji inwestorom. Ta cze gry sprawiaa uczestnikom duo radoci. Po zakoczeniu obrotu kapitaem przeprowadzono notowania giedy kupieckiej.
Dziki prezentacjom uczniów utrwalono informacje dotyczce sylwetek bohaterów wystawy oraz umoliwiono modziey doskonalenie umiejtnoci w zakresie budowania wypowiedzi
i wystpie publicznych.