panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow ,,Katy-Golgota Wschodu"
,,Katy-Golgota Wschodu" Drukuj E-mail
   7 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkó Ogólnoksztaccych w Kodzku zostaa zorganizowana II edycja Powiatowego Konkursu Historycznego ,,Katy-Golgota Wschodu”
  Ide konkursu jest popularyzacja wiedzy o Katyniu, uczczenia pamici ofiar stalinowskich mordów, ksztatowanie postaw patriotycznych i wraliwoci spoecznej na tle dowiadcze Polaków w czasie II wojny wiatowej wród modziey Powiatu Kodzkiego.W konkursie wziy udzia 2 –osobowe druyny ze szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kodzkiego.

Katy-Golgota Wschodu  Katy-Golgota Wschodu  Katy-Golgota Wschodu

 NST w konkursie reprezentowali: Janusz Nawojski- ucze klasy IVa T i Krzysztof Ssiadek – ucze klasy 3cT.
Patronat honorowy nad konkursem objli: Dolnolski Kurator Owiaty, Muzeum Katyskie, Stowarzyszenie,, Dolnolska Rodzina Katyska”, Starostwo Powiatowe w Kodzku, Instytut Pamici Narodowej – Oddzia we Wrocawiu.
 Konkursowi towarzyszya przygotowana wystawa Instytutu Pamici Narodowej Oddzia we Wrocawiu. Uroczysto wrczenia nagród i dyplomów zostaa uwietniona obecnoci przedstawicieli Stowarzyszenia ,,Dolnolska Rodzina Katyska”.