panorama szkoły
NST Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow DOBRY ZAWD = SUKCES czyli Rajd Po Strefie
DOBRY ZAWD = SUKCES czyli Rajd Po Strefie Drukuj E-mail
 Wabrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna we wspópracy z  Noworudzk Szko Techniczn w Nowej Rudzie i Zespoem Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kodzku zorganizowaa w dniach 19 i 20 kwietnia 2017 atrakcyjn przygod dla gimnazjalistów, zwizan z ksztaceniem zawodowym  i  przysz prac,  pod nazw Rajd Po Strefie. Obie szkoy ponadgimnazjalne wchodz w skad Klastra Edukacyjnego Inwest in Edu przy WSSE i wspópracuj z okolicznymi zakadami strefowymi.
Celem Rajdu byo przyblienie uczniom gimnazjów lokalnego rynku pracy oraz pomoc przy wyborze dalszej drogi ksztacenia, a jego mottem byo : „DOBRY ZAWÓD = SUKCES”.

„DOBRY ZAWD = SUKCES” czyli Rajd Po Strefie  „DOBRY ZAWD = SUKCES” czyli Rajd Po Strefie  „DOBRY ZAWD = SUKCES” czyli Rajd Po Strefie

19 kwietnia gocia gimnazjalistów Noworudzka Szkoa Techniczna. Spotka si tu z modzie  prezes WSSE Krzysztof Drynda i przedstawi jej perspektywy przyszej pracy. Ciekaw form zapoznawania si z ksztaceniem zawodowym byo uczestnictwo gimnazjalistów w praktycznych warsztatach przygotowanych przez nauczycieli NST oraz  wykadowców Politechniki Wrocawskiej i przedstawicieli WSSE. Gimnazjalici mieli te okazj zwiedzi noworudzkie zakady strefowe: ZPAS GRUP i  UNICORE.

20 kwietnia  modzie z gimnazjów udaa si do Kodzka, by tam w podobny sposób zapozna si z zakadami strefowymi i propozycjami ksztacenia zawodowego w  Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1.

Wabrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje w naszym rejonie nastpujce obszary: Bystrzyca Kodzka (11 ha), Kodzko (45 ha),Kudowa Zdrój (5 ha) oraz Nowa Ruda ( 26 ha). Charakteryzuj si one z jednej strony duym procentem bezrobocia, a  z drugiej  brakuje tu wykwalifikowanych do pracy w zakadach strefowych fachowców. Zapotrzebowanie rynku pracy nie pokrywa si z kwalifikacjami bezrobotnych, którzy jej poszukujcych.

Wedug bada WSSE najbardziej poszukiwani s w naszym rejonie pracownicy wykwalifikowani w nastpujcych zawodach:
 • Operator obrabiarek skrawajcych   
 • Elektryk  
 • Elektromechanik  
 • Mechanik - monter maszyn i urzdze
 • Technik elektryk  
 • Technik mechanik  
 • Inynier mechanik
 • Inynier automatyki i robotyki  
 • Inynier energetyk  
 • Inynier elektryk - automatyk  
Wspópraca szkó ponadgimnazjalnych i lokalnych firm, a take tworzenie KLAS PATRONACKICH daje moliwo ksztacenia  dla gospodarki. Uczniowie mog równolegle zdobywa wiedz na szkolnych warsztatach i podczas praktyk w zakadach pracy. Takie zdobywanie wiedzy jest „ksztaceniem na miar” a nie „ksztaceniem dla dyplomu”. Dziki wzajemnej wspópracy pracodawcy zdobywaj wykwalifikowanych fachowców do pracy, modzie natomiast ma realne szanse zdobycia podanego w rejonie wyksztacenia.