panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Historia szkoły arrow Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Drukuj E-mail

Historia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie – Zdrojowisko sięga roku 1962, kiedy to decyzją Ministerstwa Przemysłu Lekkiego utworzono Zasadniczą Szkołę Włókienniczą dla Pracujących przy Dolnośląskich Zakładach Przemysłu Jedwabniczego w Nowej Rudzie.

         Celem jej powstania było przede wszystkim dostarczenie wykwalifikowanej kadry zakładowi patronującemu, którego specyfika produkcji wymagała przygotowanych  pracowników. Otwarcie szkoły stwarzało i zapewniało stały napływ wykwalifikowanej kadry. Obowiązki dyrektora powierzono ówczesnemu dyrektorowi Zasadniczej Szkoły Poligraficznej w Nowej Rudzie mgr Józefowi Kalecińskiemu. 1 września 1964 roku decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą. Siedziby udzieliła jej gościnnie Zasadnicza Szkoła Poligraficzna w Nowej Rudzie, a funkcję dyrektora przyjął mgr Stefan Folaron .

         Po kilku latach ustawicznego rozwoju stało się oczywiste, że placówka nie może dłużej pozostawać pod wspólnym dachem z Zasadniczą Szkołą Poligraficzną.

1 września 1972 roku podjęto decyzję o rozdzieleniu obu szkół. Na siedzibę Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej przekazano dwa budynki: po byłej szkole podstawowej nr 4 przy ulicy Wojska Polskiego 16 i po świetlicy dziecięcej przy kopalni Nowa Ruda przy ulicy Świdnickej 60. Wraz z przeprowadzką, Kuratorium Okręgu Szkolnego postanowiło utworzyć pod jej patronatem Szkołę Przysposabiającą do Zawodu – w zawodzie murarz. Dyrektorem obu placówek mianowano mgr Zdzisława Grabowskiego. Adaptacja budynków na potrzeby szkoły i stworzenie zaplecza dydaktycznego nie było proste i wymagało dużego wysiłku.

         W 1975 roku do szkoły przyłączono Zasadniczą Szkołę Włókienniczą dla Pracujących Dolnośląskich Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „ Nowar ”, w 1977 roku Zarządzeniem Kuratora Oświaty i Wychowania w Wałbrzychu szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Zawodowych w Nowej Rudzie. Jednocześnie szkoła pozyskała dodatkowy budynek przy ulicy Świerczewskiego 16.

         W 1978 roku zostało utworzone Średnie Studium Zawodowe Zaoczne. Przez kilka lat było prowadzone nauczanie w kierunku włókienniczym i operatywno – handlowym .

1 września 1984 roku funkcję dyrektora objęła mgr Anna Krzosek, a w 1985roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Nowej Rudzie. W 1992 roku powołane zostaje w Zespole Szkół Zawodowych w Nowej Rudzie Liceum Ekonomiczne i Liceum Zawodowe, a  stanowisko  dyrektora objął mgr Józef Stanisław Saj.

         W 1994 roku szkoła prowadziła kształcenie w kierunkach: ekonomicznym, administracyjno – biurowym, elektronicznym, wielozawodowym. W tym czasie szkoła mieszcząca się do tej pory w trzech budynkach: przy ulicy Andersa 16 i Świdnickiej 60, pozyskała piękny choć bardzo zniszczony budynek przy ulicy Zdrojowisko 23.(hiperłącze)

Adaptacja budynku na potrzeby szkoły nie była prosta i wymagała dużego wysiłku. Dzięki osobistemu zaangażowaniu dyrektora szkoły J.S. Saja , który wiele starań i wysiłku poświęcił idei stworzenia na wysokim poziomie dużego Zespołu Szkół Zawodowych, udało się zorganizować pierwszy egzamin maturalny w świeżo odmalowanej auli na Zdrojowisku, w 1995 roku. Po wykonaniu stosownych remontów i modernizacji pomieszczeń szkoła funkcjonuje w nim od 1 września 1995 roku. W latach 1995-1998 prowadzono nadal prace remontowe, w wyniku których zagospodarowano większość pomieszczeń w obiekcie i pozyskano nowe w tzw. „ dobudówce”.

         W 1996 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowej Rudzie powstało Liceum Handlowe, Szkoła Policealna, a w 1998 roku Technikum kształtujące w zawodach: technik handlowiec i technik hotelarz oraz Technikum dla Dorosłych w zawodzie technik handlowiec.

         Od tego czasu Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 stał się szkołą znaczącą w środowisku noworudzkim, nie tylko dzięki doskonale wykształconym absolwentom, ale również dzięki cyklicznie organizowanym konferencjom naukowym i spotkaniom z ciekawymi ludźmi. (hiperłącze)

W 2002 r. w wyniku reformy edukacji powstaje Liceum Profilowane oraz zmieniona zostaje nazwa szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Nowej Rudzie.

         W 2005 roku w wyniku reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Nowej Rudy, decyzją Rady Powiatu Kłodzkiego nastąpiło połączenie trzech noworudzkich szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i Noworudzkiej Szkoły Technicznej.

Od 1 września 2005 funkcjonuje jeden Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie.