panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Pocztek sezonu stypendialnego
Pocztek sezonu stypendialnego Drukuj E-mail
Rozpoczyna si „sezon na stypendia” – okres, w którym trwaj nabory znacznej czci polskich i zagranicznych programów stypendialnych. W zwizku z tym prezentujemy Pastwu najwikszy ogólnopolski serwis o stypendiach i konkursach - www.mojestypendium.pl

www.mojestypendium.pl

Serwis skierowany jest przede wszystkim do uczniów i studentów poszukujcych moliwoci finansowania swojego rozwoju naukowego oraz do doktorantów, naukowców, artystów i sportowców. Odwiedzajcy znajd w zasobach serwisu nie tylko baz stypendiów i konkursów. Portal jest równie ródem wiedzy o regulacjach prawnych dotyczcych pomocy finansowej dla uczniów i studentów, aktualnych informacji na temat projektowanych zmian oraz o badaniach dotyczcych rynku stypendiów w Polsce. Posiada take aktualn baz organizatorów programów stypendialnych.

W cigu kilku lat serwis by intensywnie rozwijany i obecnie jest jedynym tak bogatym internetowym ródem wiedzy o tej tematyce. Bazy www.mojestypendium.pl zawieraj ponad 8300 stale aktualizowanych informacji dotyczcych szerokiej gamy form wsparcia oferowanego przez stowarzyszenia, fundacje, samorzdy, firmy, oraz szkoy wysze.

Serwis mojestypendium.pl ma równie przyjemno zaprezentowa dwa spoty promujce moliwoci rozwoju. Co moe by wsparciem na drodze rozwoju? Przekonaj si:
www.youtube.com/watch?v=_ZIwxtnUIMc!
Przepis na sukces jest prosty:
www.youtube.com/watch?v=POQ63Jjny-k.

W bazie znale mona stypendia, konkursy i stae, które pomog Ci si rozwija. Wejd na mojestypendium.pl i poszukaj stypendium dla siebie. W znalezieniu odpowiedniej oferty pomoe Ci tutorial „Jak znale stypendium?”:
www.youtube.com/watch?v=oX7KqOS4Rtw

Serwis prowadzony jest w ramach programu Fundacji Dobra Sie. Partnerem serwisu jest Polsko-Amerykaska Fundacja Wolnoci.

***
Fundacja Dobra Sie zostaa zaoona w maju 2009 roku przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce. Pocztki FDS to dwa zasadnicze programy: Moje Stypendium i E-wolontariat, które z czasem zaowocoway powstaniem wielu innych dziaa. Najwaniejszym naszym celem jest rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzdzia wzmocnienia spoeczestwa obywatelskiego i zaangaowania spoecznego w Polsce.


Kontakt:
Fundacja Dobra Sie
ul. Marszakowska 20/22 lok 41
00-590 Warszawa
tel. +48 22 825 70 22