panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow NOWORUDZKA SZKOA TECHNICZNA NAWIZUJE KONTAKTY Z FIRM KOLBUS
NOWORUDZKA SZKOA TECHNICZNA NAWIZUJE KONTAKTY Z FIRM KOLBUS Drukuj E-mail
Noworudzka Szkoa Techniczna przyzwyczaia ju wszystkich do tego, e chtnie nawizuje kontakty z lokalnymi firmami, które staj si partnerami w procesie ksztacenia zawodowego. Zyskuje na tym przede wszystkim modzie, która moe ksztaci si wykorzystujc potencja partnerskich firm oraz poznawa rzeczywiste warunki przyszej pracy. Zyskuj równie pracodawcy, którzy mog przygotowa uczniów do pracy zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, a w przyszoci zatrudnia pracowników, których sami wyksztacili. Tym razem szkoa, której tradycje poligraficzne s znane nie tylko w okolicy Nowej Rudy, ale równie w caej Polsce nawizuje kontakty ze wiatowym liderem w produkcji maszyn introligatorskich – firm Kolbus.

NOWORUDZKA SZKOA TECHNICZNA NAWIZUJE KONTAKTY Z FIRM KOLBUS  NOWORUDZKA SZKOA TECHNICZNA NAWIZUJE KONTAKTY Z FIRM KOLBUS  NOWORUDZKA SZKOA TECHNICZNA NAWIZUJE KONTAKTY Z FIRM KOLBUS


Zakady Kolbus mieszcz si w miejscowoci  Rahden, we Wschodniej Westfalii. Firma posiada 250 letni histori, zatrudnia cznie, na caym wiecie ok. 1300 pracowników, a jej obrót w 2008 r. szacowany by na 164 miliony euro. Gównymi produktami firmy s maszyny introligatorskie, kompletne linie technologiczne introligatorskie do produkcji ksiek, czasopism i wyrobów biurowych, w tym równie urzdzenia i linie produkcyjne wspópracujce z urzdzeniami do druku cyfrowego.
Pierwsze kontakty z firm Kolbus zostay nawizane w 2011 r., poprzez przedsibiorstwo Introzap, która jest przedstawicielem Kolbusa w Polsce. W uroczystociach rocznicowych firmy Kolbus w Rahden uczestniczya wówczas szkolna delegacja.
Prowadzone obecnie rozmowy z przedstawicielami firmy Kolbus zmierzaj do podjcia przez szko ksztacenia kandydatów na przyszych pracowników dziau serwisowego. Niemieckie przedsibiorstwo dla chtnych uczniów z rónych kierunków technicznych, którzy przejd proces kwalifikacji oferuje wycieczki do zakadu w Rahden, miesiczne praktyki  i stae, po odbyciu których, najlepsi uzyskaj moliwo zatrudnienia w dziale serwisowym tego zakadu. Poniewa 90% produkcji Kolbusa jest wysyanych za granic, wic oprócz godziwego wynagrodzenia serwisanci maj okazj zwiedzenia wiata.
Nowy partner Noworudzkiej Szkoy Technicznej to kolejna nowe szanse dla uczniów szkoy. Szansa na poznanie zaawansowanych technologii z pogranicza automatyki, mechatroniki, informatyki i konstrukcji maszyn. To take szansa na przysz dobrze patn i ciekaw prac w midzynarodowej firmie.