panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Technikum arrow Technik grnictwa odkrywkowego
Technik grnictwa odkrywkowego Drukuj E-mail

Technik grnictwa odkrywkowego
Technik górnictwa odkrywkowego
organizuje lub prowadzi procesy wydobywcze, transportowe, skadowiskowe, zwaowe, przeróbcze oraz obróbcze wydobytej kopaliny na terenie kopalni odkrywkowej.

Absolwent technikum ksztaccego w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinien by przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych:
1)  prowadzenie robót strzaowych metod krótkich otworów;
2)  prowadzenie  robót  zwizanych  z  urabianianiem,  transportowaniem,  skadowaniem i zwaowaniem kopaliny i nadkadu;
3)  likwidowanie nawisów skalnych;
4)  odwadnianie górotworu i zwaowisk.

Do  wykonywania  wyej  wymienionych  zada  zawodowych  niezbdne  jest  osignicie zakadanych efektów ksztacenia, na które skadaj si:
 - efekty ksztacenia wspólne dla wszystkich zawodów;
 - efekty ksztacenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczohutniczego PKZ(M.e) i PKZ(M.l);
 - efekty ksztacenia waciwe dla zawodu technik górnictwa odkrywkowego opisane w wyodrbnionych kwalifikacjach:
M.10 Eksploatacja zó metod odkrywkow;
M.42 Organizacja i prowadzenie eksploatacji zó metod odkrywkow.


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
W programie nauczania dla zawodu technik górnictwa odkrywkowego uwzgldniono przedmioty ogólnoksztacce: jzyk obcy nowoytny i fizyk, których nauka odbywa si bdzie na poziomie rozszerzonym.

KARIERA ZAWODOWA
Prac znajdziesz w kopalniach odkrywkowych wgla brunatnego, surowców skalnych, kruszyw naturalnych i piasków, zakadach produkcji spoiw naturalnych, topików dla hut, materiaów chemicznych, przemysu caramicznego, zakadach obróbki kamienia, zakadach przetwórczych surowców skalnych, zakadach prowadzcych roboty wyburzeniowe i inynierskie z zastosowaniem materiaów wybuchowych, w biurach projektowych i instytucjach naukowo-badawczych.