panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Informatycy z NST na SOFTWARE HACKATONIE w Wabrzychu
Informatycy z NST na SOFTWARE HACKATONIE w Wabrzychu Drukuj E-mail
Uczniowie klasy 4A technikum informatycznego Noworudzkiej Szkoy Technicznej: Szymon Baraców, Bartosz Pikos oraz Dawid uczak w dniach 24 – 25 listopada uczestniczyli w I SOFTWARE HACKATONIE czyli maratonie programistycznym, który odbywa si na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. Wydarzenie to organizowane byo przez Urzd Miasta w Wabrzychu i skierowane byo do wszystkich pasjonatów programowania.

Informatycy z NST na SOFTWARE HACKATONIE w Wabrzychu  Informatycy z NST na SOFTWARE HACKATONIE w Wabrzychu  Informatycy z NST na SOFTWARE HACKATONIE w Wabrzychu

Hackathon trwa od  godz.  8:00  w pitek do godz. 21:30 w sobot czyli ponad 24 godziny! To bardzo wyczerpujce przedsiwzicie ale jak si okazuje bardzo ciekawe dowiadczenie,  którego celem jest promowanie korzystania z danych publicznych za porednictwem aplikacji  i  serwisów  internetowych  zgodnie  z  ideami otwartych  danych  i  wolnego oprogramowania oraz zachcenie do tworzenia takich aplikacji i serwisów.
Uczniowie NST, jak si okazao, byli jedynymi z terenu miasta i gminy Nowa Ruda. Bezporednio po zakoczeniu maratonu jednogonie stwierdzili, e s bardzo zadowoleni ze startu ale przede wszystkim chc si w kocu porzdnie wyspa. Co prawda organizator zapewnia posiki oraz wydzielon przestrze z leakami ale nie ma to jak domowy obiad i swoje óko.
Uczestnicy mogli równie korzysta z konsultacji mentorów z zakresu architektury i   tworzenia aplikacji oraz rodowisk programistycznych i zarzdzania projektem co zdecydowanie usprawniao prac. Wykorzystujc otwarte bazy danych, które udostpnia UM w Wabrzychu uczniowie mieli okazj stworzy aplikacj, która podniesie komfort ycia mieszkaców miasta. Ich pomysem bya aplikacja, która pozwoli zainteresowanym zwiedzi najwiksze atrakcje miasta i jednoczenie znale odpowiedni hotel w pobliu.
Tym razem nie udao si wygra ale to nie podamao programistów z NST. Jak sami twierdz s bardzo zadowoleni ze startu, a sam udzia w przedsiwziciu bardzo wiele ich nauczy,
Gowa do góry! Za rok kolejna edycja tego niewtpliwie ciekawego przedsiwzicia i kolejna szansa na zdobycie dowiadczenia w programowaniu i pracy w zespole. Gratulujemy odwagi i dzikujemy za godne reprezentowanie Noworudzkiej Szkoy Technicznej.