panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Branowa Szkoa I Stopnia arrow monter stolarki budowlanej
Monter stolarki budowlanej Drukuj E-mail
Mechanik pojazdw samochodowych Monter stolarki budowlanej (klasa patronacka MATPLAST)

Zgodnie z zapisami podpisanej umowy firma MATPLAST prowadzi bdzie zajcia praktyczne dla uczniów nowej klasy, wyposay ich w ubranie robocze, zapewni posiek w czasie zaj praktycznych oraz bdzie wypacaa uczniom stypendia. Uczniowie przez trzy lata nauki bd uczy si zawodu z wykorzystaniem najnowoczeniejszych technologii stosowanych w firmie oraz uczestniczy w procesie produkcyjnym i instalacjach stolarki budowlanej. Firma Matplast Sp. z o. o. jest wiodcym producentem stolarki okiennej, dysponujcym najnowsz technologi, co gwarantuje waciwy poziom realizowanych zaj praktycznych.

Absolwent szkoy ksztaccej w zawodzie monter stolarki budowlanej zostaje przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych:
1)    udziau w procesie produkcji okien i drzwi;
2)    montau okien i drzwi balkonowych;
3)    montau okien dachowych;
4)    montau drzwi zewntrznych i wewntrznych;
5)    montau bram;
6)    montau systemów oson okiennych i drzwiowych;
7)    montau schodów moduowych.

Do wykonywania zada zawodowych niezbdne jest osignicie efektów ksztacenia okrelonych w podstawie programowej ksztacenia w zawodzie monter stolarki budowlanej:

  -  efekty ksztacenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS);
  -  efekty ksztacenia waciwe dla kwalifikacji wyodrbnionej w zawodzie:

K.1. Wykonywanie robót zwizanych z montaem stolarki budowlanej

Zgodnie z zapisami Orodka Rozwoju Edukacji: „Praktyczna nauka zawodu moe odbywa si u pracodawców, w placówkach ksztacenia ustawicznego, placówkach ksztacenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych. Najkorzystniejszym rozwizaniem jest realizacja praktycznej nauki zawodu w firmach wykonujcych monta stolarki budowlanej, które stanowi potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkó ksztaccych w zawodzie monter stolarki budowlanej”.