panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Branowa Szkoa I Stopnia arrow Kierowca mechanik
Kierowca mechanik Drukuj E-mail
Kierowca mechanikKierowca mechanik.

Absolwent szkoy ksztaccej w zawodzie kierowca mechanik zostaje przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych:
1) prowadzenia pojazdów samochodowych;
2) wykonywania prac zwizanych z przewozem drogowym rzeczy;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczcej przewozu drogowego rzeczy;
4) wykonywania prac zwizanych z obsug rodków transportu drogowego;
5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy rodków transportu drogowego.
Do wykonywania zada zawodowych niezbdne jest osignicie efektów ksztacenia okrelonych w podstawie programowej ksztacenia w zawodzie kierowca mechanik:
  -  efekty ksztacenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS);
  -  efekty ksztacenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowice podbudow do ksztacenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a) i PKZ(M.g);
  -  efekty ksztacenia waciwe dla kwalifikacji wyodrbnionej w zawodzie:
A.69. Eksploatacja rodków transportu drogowego

MOLIWOCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI
Absolwent szkoy ksztaccej w zawodzie kierowca mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji A.69. Eksploatacja rodków transportu drogowego moe uzyska dyplom potwierdzajcy kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.70. Organizacja przewozu rodkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wyksztacenia redniego.