panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Nauczyciele te musz si uczy i doskonali!
Nauczyciele te musz si uczy i doskonali! Drukuj E-mail
Tak to prawda nie da si dzisiaj „skoczy szko” i zapomnie o doskonaleniu. W ramach projektu Zawodowy Dolny lsk – Dolnolski Orodek Doskonalenia Nauczycieli  we Wrocawiu zorganizowa w dni 17-02-2018 szkolenie na temat: „Ksztatowanie uczniowskich kompetencji personalnych i spoecznych podanych na rynku pracy”. W szkoleniu tym uczestniczy  take  nauczyciel Noworudzkiej Szkoy Technicznej w Nowej Rudzie, Roman Gaz – nauczyciel przedmiotów elektrycznych. Szkolenie byo bardzo owocne i polegao na wiczeniach w grupach.  Miao na celu m.in. polepszenie pracy maych zespoów.

Nauczyciele te  musz si uczy i doskonali!  Nauczyciele te  musz si uczy i doskonali!  Nauczyciele te  musz si uczy i doskonali!

W szkoleniu brao udzia  kilkunastu nauczycieli z dolnolskich szkó technicznych. Wszyscy na zakoczenie otrzymali bogate materiay szkoleniowe. A wszystko to po to aby lekcje byy ciekawsze, rozwijay umiejtnoci i wiedz niezbdn oraz aby nasi uczniowie mogli aktywnie wej na rynek pracy, a kompetencje personalne i spoeczne maj w tym pomóc. To nie byo ostatnie szkolenie ale zapocztkowao cay cykl szkole dla nauczycieli.