panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow XIV edycji projektu CEMS Chance
XIV edycji projektu CEMS Chance Drukuj E-mail
Szanowni Pastwo, w imieniu CEMS Club Warszawa, organizacji non-profit dziaajcej przy Szkole Gównej Handlowej w Warszawie, pragniemy zaprosi uczniów Pastwa szkoy do udziau w czternastej edycji projektu CEMS Chance, która odbdzie si w terminie 15-18 maja 2018 r. w Warszawie.

XIV edycji projektu CEMS Chance  XIV edycji projektu CEMS Chance  XIV edycji projektu CEMS Chance

CEMS Chance to cykl 4-dniowych warsztatów skierowanych do uczniów III klas gimnazjów oraz I klas szkó ponadgimnazjalnych z caej Polski, którzy pochodz z maych miejscowoci lub znajduj si w trudnej sytuacji yciowej – rodzinnej, finansowej lub zdrowotnej. Podczas  pobytu w Warszawie uczestnicy bior udzia w cyklu warsztatów, szkole i paneli dyskusyjnych, które maj na celu pomóc im w wyborze przyszej cieki edukacyjnej oraz zachci do samorozwoju.
Rekrutacja do projektu odbdzie si w dniach 31 marca-13 kwietnia poprzez formularz na naszej stronie internetowej www.cemschance.pl. Do udziau w czternastej edycji projektu pragniemy zaprosi 40 uczestników.
Udzia w projekcie jest BEZPATNY. Jedynym kosztem ponoszonym przez uczestnika jest dojazd do Warszawy i powrót do domu.
 
Jako organizator projektu zwracam si do Pastwa z prob o udostpnienie zaczonych informacji o CEMS Chance w szkole – na stronie internetowej, na tablicach informacyjnych, w gablotach kó naukowych. Bylibymy równie wdziczni za przekazanie informacji wszystkim klasom, Samorzdowi Uczniowskiemu oraz Radzie Rodziców. Zaley nam na dotarciu do jak najwikszej liczby uczniów.
 
W zaczniku znajd Pastwo ulotk oraz plakat projektu. W przypadku jakichkolwiek pyta pozostaj do Pastwa penej dyspozycji.
 
Z wyrazami szacunku
Jakub Sonka