panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Zbieramy fundusze na zakup robota!!!
Zbieramy fundusze na zakup robota!!! Drukuj E-mail
Informatycy  Noworudzkiej Szkoy Technicznej wród najlepszych w Polsce!!!
Wielkim sukcesem dla informatyków z Nowej Rudy zakoczy si pierwszy etap 17 edycji ogólnopolskiego konkursu Diversity zorganizowanego przez Firm Motorola Solutions Systems Polska Sp.z o.o. z siedzib w Krakowie. Celem konkursu Diversity jest promocja wiedzy informatycznej wród modziey szkó rednich,  a  w  szczególnoci  wród  dziewczt. Doczenie do 16 najlepszych druyn w Polsce nie byo atwym zadaniem. Zespó z NST w skadzie Oliwia Kempa, Paulina Delijewska, Jakub Budziski i Dawid uczak pod opiek p. Daniela Jaboskiego pracowali trzy miesice nad rozwizaniem zada algorytmicznych w programie Colobot - Gold Edition w wersji  dostarczonej  przez  organizatora. Opacio si, a awans do finau, który odbdzie si w dniach 14-15 czerwca w Krakowie zaowocowa tym, e druyna otrzymaa na wasno robota do walk mini-sumo, którego teraz musi odpowiednio zaprogramowa, aby wygra cay konkurs, na który skadaj si: „Zawody  Robotów  Mini-Sumo”, „Zawody  Robotów  Mini-Sumo  Walka  Zbiorowa”, „Zawody  programistyczne  Colobot  Challenge” oraz „Zawody  Robotów  -  Line-Follower”.

Informatycy  Noworudzkiej Szkoy Technicznej wrd najlepszych w Polsce!!!  Informatycy  Noworudzkiej Szkoy Technicznej wrd najlepszych w Polsce!!!  Informatycy  Noworudzkiej Szkoy Technicznej wrd najlepszych w Polsce!!!

Aby osign dobry wynik w finale ogólnopolskim uczniowie potrzebuj drugiego robota w celu prawidowego zaprogramowania i przetestowania rozgrywek finaowych. Cena rynkowa robota wynosi 580 z.
Jeeli kto z chciaby wesprze druyn z Noworudzkiej szkoy Technicznej i przyczyni si do zakupu robota podajemy numer konta:
Rada Rodziców przy Noworudzkiej Szkole Technicznej
Bank Zachodni WBK:  59 1090 2330 0000 0001 3608 1320
z dopiskiem „ROBOT”