panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Nasi nauczyciele te musz si uczy i doskonali, nawet na wakacjach!
Nasi nauczyciele te musz si uczy i doskonali, nawet na wakacjach! Drukuj E-mail
Tak to prawda nie da si dzisiaj „skoczy szko” i zapomnie o doskonaleniu. W ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji w projekcie pt: Zawodowy Dolny lsk – na Politechnice Wrocawskiej  we Wrocawiu zorganizowano w dni 01 i 02 wrzenia - 2018 szkolenie na temat: „Nowoczesne techniki i technologie pomiarowe". W szkoleniu tym uczestniczy nauczyciel Noworudzkiej Szkoy Technicznej w Nowej Rudzie, Roman Gaz – nauczyciel przedmiotów elektrycznych. Szkolenie skadao si z trzech bloków tematycznych dotyczcych nowoczesnych metod i technologii pomiarowych.

Nasi nauczyciele te musz si uczy i doskonali, nawet na wakacjach!  Nasi nauczyciele te musz si uczy i doskonali, nawet na wakacjach!  Nasi nauczyciele te musz si uczy i doskonali, nawet na wakacjach!

W tym szkoleniu brao udzia  kilkunastu nauczycieli z dolnolskich szkó technicznych. Wszyscy na zakoczenie otrzymali bogate materiay szkoleniowe. A wszystko to po to, aby lekcje byy ciekawsze, rozwijay umiejtnoci i niezbdn wiedz oraz, aby nasi uczniowie mogli aktywnie wej na rynek pracy.