panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Projekt - Praktyki w Austrii dla najlepszych
Projekt - Praktyki w Austrii dla najlepszych Drukuj E-mail
Projekt „Praktyki w Austrii dla najlepszych” po raz kolejny w Noworudzkiej Szkole Technicznej 16 padziernika 2018 r. odbyo si w Noworudzkiej  Szkole Technicznej spotkanie z pani Judyt Babiarz z Dolnolskiego Wojewódzkiego Urzdu Pracy we Wrocawiu z uczniami klasy III b Technikum Hotelarskiego. Spotkanie dotyczyo udziau w projekcie „Praktyki w Austrii dla najlepszych”. Projekt skierowany jest do penoletnich uczniów szkó ponadgimnazjalnych o profilu hotelarsko-gastronomicznym. Celem przedsiwzicia jest umoliwienie modziey odbycia zimowych praktyk u austriackich pracodawców w zawodach: kucharz/kucharka, kelner/kelnerka, pokojowy/pokojówka. Szeciotygodniowe praktyki w krajach zwizkowych Salzburg i Vorarlberg pozwalaj na zdobycie nowych kwalifikacji i umiejtnoci, podniesienie kompetencji jzykowych oraz poznanie kultury pracy innego kraju.

Praktyki w Austrii dla najlepszych  Praktyki w Austrii dla najlepszych  Praktyki w Austrii dla najlepszych

Noworudzka Szkoa Techniczna jest jedn ze szkó na Dolnym lsku, która ju kolejny raz przystpi do projektu. 29 padziernika 2018 r. odbd si rozmowy kwalifikacyjne we Wrocawiu z pracownikami EURES z Austrii. Dwie uczennice Technikum Hotelarskiego zdecydoway si wzi udzia w projekcie i ju od wrzenia przygotowuj si i poszerzaj swoje umiejtnoci jzykowe pod opiek pani Magorzaty Kawak.