panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Seminarium projektu Fundacji Ziemia i Ludzie
Seminarium projektu Fundacji Ziemia i Ludzie Drukuj E-mail
W Klembowie koo Warszawy w dniach 9-10.10.2018r. Odbyo si inauguracyjne seminarium projektu Fundacji Ziemia i Ludzie „Natura na pokolenia”.  Jest to midzypokoleniowy program edukacji ekologicznej mieszkaców obszarów chronionych w województwach lskim, mazowieckim, dolnolskim, wielkopolskim, pomorskim, warmisku – mazurskim i lubelskim.
    Celem projektu jest wzrost wiadomoci ekologicznej mieszkaców obszarów chronionych nt. potrzeby oraz  waciwych metod ochrony przyrody, jak równie korzyci z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu. Udzia w programie wpynie na uwraliwienie na pikno przyrody regionu, potrzeb dbania o zachowanie tego pikna i zmiany zachowa w rodowisku przyrodniczym.

Seminarium projektu Fundacji Ziemia i Ludzie  Seminarium projektu Fundacji Ziemia i Ludzie  Seminarium projektu Fundacji Ziemia i Ludzie

Gównymi grupami docelowymi s przedstawiciele dwóch pokole spoecznoci lokalnych:
–    seniorzy, osoby w wieku 60+, w szczególnoci suchacze Uniwersytetów  Trzeciego Wieku,
–    modzie szkolna ze szkó podstawowych i rednich.
Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku ju po raz drugi zosta zaproszony  przez Fundacj Ziemia i Ludzie do wspólnej realizacji projektów zwizanych z ochron naturalnego rodowiska. Na pierwsze spotkanie, inaugaracyjne, z  naszego uniwersytetu zostay wydelegowane: Teresa Fereyska ,Helena  Gorczycka, Boena Zawilak, Iwona Soma i przedstawicielka wspópracujcych z nami szkó Monika Jarzbek nauczycielka Szkoy Podstawowej nr 7.
W ramach wspópracy midzypokoleniowej zaprosilimy do udziau w projekcie uczniów ze Szkoy Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie oraz modzie z Noworudzkiej Szkoy Technicznej w Nowej Rudzie. .
Realizacj projektu ,,Natura na pokolenia “ w naszym miecie rozpoczniemy miedzypokoleniowym wykadem, który odbdzie si  10 grudnia 2018 r., o  godzinie 14.00  w sali  MBP w dzielnicy Supiec pt ,,System obszarów chronionych w Polsce - rónorodno  typów obszarów chronionych”. W midzyczasie suchaczki  NUTW  przeprowadziy  warsztaty przyrodnicze dla modziey na Wodzickiej Górze i pomog w organizacji VIII Seminarium Uczniowskiego w Nowej Rudzie ,,CZYSTE POWIETRZE NAD NOW RUD ”      

Ambasadorki Projektu