panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Technikum (5-letnie po szkole podstawowej) arrow Technik mechanik monter maszyn i urzdze
Technik mechanik monter maszyn i urzdze Drukuj E-mail
Technik mechanik monter maszyn i urzdzeTechnik mechanik monter maszyn i urzdze  organizuje, wykonuje i nadzoruje prace zwizane z wytwarzaniem czci maszyn oraz obsug i konserwacj maszyn i urzdze.

Absolwent szkoy ksztaccej w zawodzie technik mechanik zostaje przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych:
  1)  wytwarzania czci maszyn i urzdze
  2)  dokonywania montau maszyn i urzdze
  3)  instalowania i uruchamiania maszyn i urzdze
  4)  obsugiwania maszyn i urzdze
  5)  organizowania procesu produkcji.
Do wykonywania zada zawodowych niezbdne jest osignicie efektów ksztacenia okrelonych w podstawie programowej ksztacenia w zawodzie technik mechanik:
  -  efekty ksztacenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, OMZ, KPS),
  -  efekty ksztacenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowice podbudow do ksztacenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.b) i PKZ(M.h);
  -  efekty ksztacenia waciwe dla kwalifikacji wyodrbnionej w zawodzie:
MG.17.Monta i obsuga maszyn i urzdze;
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urzdze.


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

W programie nauczania dla zawodu technik mechanik uwzgldniono przedmioty ogólnoksztacce: fizyka i matematyka, których nauka odbywa si bdzie na poziomie rozszerzonym.

KARIERA ZAWODOWA
Prac znajdziesz w przemyle, w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usugach i w rónych innych dziedzinach gospodarki oraz w ich zapleczu badawczo-rozwojowym. Moesz prowadzi wasny warsztat. W ramach Stowarzyszenia Inynierów i Techników Mechaników Polskich moesz zdobywa specjalizacje zawodowe oraz tytuy rzeczoznawców.

Praktyki dla uczniów w ZPAS  Group.
 
Dodatkowo uczniowie w trakcie ksztacenia zdobd uprawnienia spawacza!!!