panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

209 dni 22 godzin 11 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Konkursy arrow Konkursy o Grach Sowich
Konkursy o Grach Sowich Drukuj E-mail
Interesujesz si tematyk Gór Sowich, a zagadnienia dotyczce ochrony rodowiska nie s Ci obce? Sprawd si z nami! We udzia w  konkursach i wygraj nagrody o cznej wartoci blisko 20 000 z! Masz na to szans ju od 7 wrzenia! W ramach kampanii edukacyjnej pt. ”Unikalne pikno rodowiska naturalnego Gór Sowich” ruszaj 2 konkursy skierowane dla uczniów szkó podstawowych i ponadpodstawowych wybranych gmin w regionie. Swoj wiedz i umiejtnoci bdziesz móg przetestowa w konkursie na temat ochrony zasobów przyrody Gór Sowich,w ramach którego moesz wykaza si znajomoci zasad prawidowego zachowania w obszarach chronionych oraz sposobów przeciwdziaania negatywnym zjawiskom przyrodniczym, takim jak zanieczyszczenie powietrza. Konkurs jest dedykowany dla uczniów szkó podstawowych. Na modych mioników sztuki filmowej wród uczniów szkó ponadpodstawowych czeka natomiast konkurs polegajcy na przygotowaniu krótkometraowego, amatorskiego materiau audiowizualnego w dowolnej technologii cyfrowej. Jego tematyka musi nawizywa do konkretnego waloru przyrodniczego, chronionego w Górach Sowich, a tre prezentowa metody jego zachowania oraz zagroenia wynikajce z degradacji rodowiska naturalnego. Wanym aspektem jest równie ukazanie zjawiska zanieczyszczenia powietrza i jego wpywu na otaczajc przyrod. Wejd na stron www.konkursgorysowie.pl! Znajdziesz tam wszystkie niezbdne informacje na temat szczegóowych warunków udziau w konkursach.
Serdecznie zapraszamy!

Konkursy o Grach Sowich