panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Sonda

Jakim kierunkiem z naszej oferty jesteś najbardziej zainteresowany(a)?
  

Gościmy

Aktualnie jest 13 gości online

Statystyka

odwiedzających: 8362202

Nagłówki RSS

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna
Ekologiczny I semestr w Noworudzkiej Szkole Technicznej Drukuj E-mail
Kończy się pierwszy semestr zmagań uczniów NST z rozmaitymi przedmiotami ale to nie tylko zajęcia obowiązkowe zajmują naszą młodzież. Uczestniczą oni w bardzo licznych warsztatach, akcjach i projektach. Jednym z takich projektów był projekt„ Natura na pokolenia”
„Natura na pokolenia” to tytuł programu edukacji ekologicznej mieszkańców obszarów chronionych koordynowany przez Fundację Ziemia i Ludzie z siedzibą w Warszawie. Projekt  rozpoczął się w  kwietniu 2018 r. w województwach: śląskim, mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim. Na Dolnym Śląsku projekt realizują wspólnie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie oraz Noworudzka Szkoła Techniczna. Na początku realizacji projektu odbyło się  ogólnopolskie seminarium inauguracyjne dla partnerów  z 10 obszarów chronionych, na którym poinformowano uczestników o celach, działaniach i roli programu dla zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo.

Ekologiczny I semestr w Noworudzkiej Szkole Technicznej  Ekologiczny I semestr w Noworudzkiej Szkole Technicznej  Ekologiczny I semestr w Noworudzkiej Szkole Technicznej

Lokalna inauguracja projektu odbyła się w Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie- Słupcu,  gdzie odbył się wykład o „Formach ochrony przyrody i systemach obszarów chronionych”. W spotkaniu uczestniczyło ok. 130 osób, członków UTW oraz uczniów miejscowych szkół. Przed prelekcją młodzież zaprezentowała dwa nagrodzone filmy dotyczące problemów smogu na terenie Nowej Rudy i okolic. Jednym z tych filmów był film uczniów klasy III technikum Noworudzkiej Szkoły Technicznej, nagrodzony podczas sesji referatowej Noworudzkiej Jesieni Ekologicznej w edycji 2018. Dotyczył on zanieczyszczenia powietrza w Nowej Rudzie.
Końcem września odbył się warsztat międzypokoleniowy w auli Noworudzkiej Szkoły Technicznej młodzieży z klas technicznych  ze studentami Noworudzkiego Uniwersytetu III Wieku. Spotkanie  poprowadziła pani mgr Grażyna Jaworska - edukator Fundacji Ziemia i Ludzie. W czasie warsztatów uczestnicy przygotowali projekty ukazujące turystyczne walory naszego miasta oraz sposoby jak możemy przeciwstawić się problemowi smogu i zanieczyszczeń w Nowej Rudzie. Uczestnicy mieli za zadanie zaprojektować plakat reklamujący miasto, który miałby zaintrygować potencjalnego turystę.
Następne spotkanie miało miejsce w listopadzie, były to warsztaty w terenie, młodzież z NST razem ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku zmagali się z zadaniami terenowymi. Było pracowicie i międzypokoleniowo, każda z mieszanych grup miała swoje zadania i określony teren na którym mieli je zrealizować. Uwieńczeniem tego ciekawego dnia był obiad i integracja w schronisku „Zygmuntówka”.
Jak co roku uczniowie NST czynnie uczestniczyli w Noworudzkiej Jesieni Ekologicznej, która jest  w naszym mieście wydarzeniem cyklicznym od 24 lat. Celem tego projektu jest edukacja ekologiczna społeczeństwa ziemi noworudzkiej. Jej działania mają dostarczyć mieszkańcom wiedzy, zwrócić uwagę na niepokojące zjawiska wokół nas, uwrażliwić, zachęcić do działania na rzecz ochrony przyrody.  Wyjaśnić znaczenie zrównoważonego rozwoju dla kolejnych pokoleń. Żyjemy w czasach, w których bardzo często używamy przedrostka ,,eko…”, a jednocześnie bezpowrotnie niszczymy obszary przyrodnicze. W zastraszającym tempie wymierają gatunki, ociepla się klimat, co powoduje katastroficzne skutki – niszczymy własny świat. Następne pokolenia będą zagrożone. Postawione cele realizujemy w sposób niekonwencjonalny, podczas bezpośredniego kontaktu z przyrodą bo: ,,przyroda uczy najlepiej”. Tak też uczyliś się podczas warsztatów na Górze Włodzickiej.  Czekała tu na wszystkich nie tylko praca, ale też wspólne śpiewanie i zabawy.
Poważniejsze problemy są jeszcze konsultowane w szkołach, przygotowywane propozycje poprawy negatywnych zjawisk są  omawiane podczas dyskusji i konsultacji,  a następnie przedstawiane na Seminariach Uczniowskich, jako problemy ochrony środowiska ziemi noworudzkiej. Wtedy też następuje podsumowanie wszystkich jesiennych wydarzeń i osiągnięć.

Nowości
Popularne