panorama szkoły
NST Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Wydarzenia arrow PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW - INTELIGENTNA NOWA RUDA
PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW - INTELIGENTNA NOWA RUDA Drukuj E-mail
Od stycznia do marca br. grupa edukacyjna NST w Nowej Rudzie: Kacper Kęsicki, Mateusz Kijanowski, Dawid Popławski, Szymon Zaborowski pod opieką Pani Bogumiły Szostak uczestniczyła w szkoleniach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu ,,Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców-Inteligentna Nowa Ruda’’. Warsztaty zostały zorganizowane przez Gminę Miejską Nowa Ruda w ramach realizowanego przez miasto projektu ,,Human Smart Cities”. Warsztaty były kontynuacją wizyty studyjnej w Krakowie, którą uczestnicy odbyli w grudniu ubiegłego roku.

PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW - INTELIGENTNA NOWA RUDA  PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW - INTELIGENTNA NOWA RUDA  PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW - INTELIGENTNA NOWA RUDA

Szkolenia obejmowały cykl 6- cztero- godzinnych spotkań, podczas których zespół ekspercki z Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa oraz prof. Artur Badyła (Politechnika Warszawska) przeprowadzili szkolenie w zakresie:

 1. Koncepcji inteligentnych miast – idea smart city (pozycja Nowej Rudy na tle założeń koncepcji smart (diagnoza i potrzeby).
 2. Inteligentne rozwiązania w obszarze: jakość powietrza, energia i zieleń w mieście (dobre praktyki dotyczące m.in. wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ograniczenie emisji zanieczyszczeń (niska emisja) oraz gospodarka odpadami (pozycja Nowej Rudy na tle założeń koncepcji smart w omawianym obszarze.)
 3. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, wyniki badań i analiz, strategie radzenia sobie ze zdrowotnymi konsekwencjami niskiej jakości powietrza.  
 4. Inteligentna rozwiązania w obszarze mobilności (sposoby organizowania komunikacji zbiorowej, w tym elektromobilności, polityka parkingowa, ograniczenie ruchu, woonerfy itp.)
 5. Usługi administracyjne i partycypacja – dobre praktyki w zarządzaniu danymi miejskimi, informowaniu i komunikacji z mieszkańcami, partycypacji i współdecydowaniu o kierunkach rozwoju miasta
 6. Konsultacje społeczne jako kluczowe narzędzie polityki inteligentnych miast- zasady prowadzenia, metody, obszary wykorzystania).    
 Celem podjętych działań edukacyjnych jest rozpowszechnienie idei inteligentnego miasta i korzyści płynących z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań oraz podnoszenie kwalifikacji mieszkańców i współpraca przy realizacji aktualizacji Strategii Gminy Miejskiej Nowa Ruda.