panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Nagroda Ministra Edukacji dla nauczyciela Noworudzkiej Szkoy Technicznej
Nagroda Ministra Edukacji dla nauczyciela Noworudzkiej Szkoy Technicznej Drukuj E-mail
Pani Bogumia Szostak nauczyciel historii i wiedzy o spoeczestwie w Noworudzkiej Szkole Technicznej otrzymaa za swoj prac jedno z najwyszych wyrónie, czyli nagrod Ministra Edukacji. Pani Szostak wzorowo wykonuje powierzone jej zadania, realizuje projekty edukacyjne i profilaktyczne. Wspópracujc z Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowaa ogólnopolskie projekty ,,Modzi dziaaj”. Od 2019 roku we wspópracy z Rada Miejsk Nowa Ruda bierze udzia w realizacji projektu ,,Przyjazna przestrze dla mieszkaców - Inteligentna Nowa Ruda, którego celem jest opracowanie strategii Gminy Miejskiej Nowa Ruda. Wspópracuje z Urzdem Województwa Dolnolskiego w ramach ,,Lekcji wiedzy o administracji rzdowej i samorzdowej” oraz innymi instytucjami realizujc wiele ciekawych akcji i projektów.

Bogumia Szostak  Nagroda Ministra Edukacji

Na terenie szkoy organizuje liczne konkursy. Jej uczniowie s finalistami i laureatami konkursów powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich. Rozwija zainteresowania historyczne i spoeczne wród uczniów, poprzez konkursy, apele, zajcia edukacyjne, wycieczki, kampanie ogólnopolskie.
Jest autork bardzo ciekawych scenariuszy szkolnych programów artystycznych.  Wykazuje si pomysowoci i inicjatyw w stosowaniu rónych form aktywizacji uczniów dziaajcych w Samorzdzie Uczniowskim. Od wielu lat wraz z Samorzdem Uczniowskim bierze udzia w zbiórce zniczy w akcji „Na kresowe cmentarze” oraz w kwecie publicznej na dolnolskich cmentarzach w ramach akcji „Mogi pradziada ocal od zapomnienia”.
Pani Szostak jest laureatk plebiscytu ,,Nauczyciel na medal 2017” - w powiecie kodzkim, organizowanego przez Marszaka Województwa Dolnolskiego i Gazet Wrocawsk.
Swoim zaangaowaniem znaczco przyczynia si do podnoszenia jakoci pracy szkoy, wzbogacenia oferty edukacyjnej i kreowania pozytywnego wizerunku w rodowisku lokalnym.