panorama szkoły
NST Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Stypendium Burmistrza Miasta Nowa Ruda
Stypendium Burmistrza Miasta Nowa Ruda Drukuj E-mail
Do 31 sierpnia danego roku szkolnego za porednictwem szkoy,  mona zoy wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Nowa Ruda.
Stypendium jest jednorazowym wiadczeniem przyznawanym uczniom w trzech kategoriach:
 1. Za wybitne wyniki w nauce- przyznawane uczniom którzy s finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogoszonych przez MENiN, Kuratora Owiaty bd inne instytucje na co najmniej szczeblu wojewódzkim
 2. Za wybitne osignicia sportowe- przyznawane uczniom którzy:
  • zajli od I do III miejsca w zawodach rangi mistrzostw Polski lub
  • wzili udzia w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Europy i wiata lub
  • zostali powoani do Kadry Narodowej  lub
  • zajli od I do III miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Modziey lub we wspózawodnictwie midzynarodowym w kategorii modzików, juniorów modszych, juniorów oraz seniorów w poszczególnych dyscyplinach sportowych.
 3. Za wybitne osignicia artystyczne – przyznawane uczniom którzy s laureatami konkursów w dziedzinach artystycznych na szczeblu ogólnopolskim i midzynarodowym.
Uczniowie zainteresowani zoeniem wniosku do koca czerwca musz skontaktowa si z pedagogiem szkolnym.