panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Pozostałe projekty arrow Sudety szansa dla młodych
Sudety szansa dla młodych Drukuj E-mail

to projekt Stowarzyszenia Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich "Wybrani w Górach", którego zakończenie planowane jest w czerwcu 2007 roku.

Ma on na celu zaszczepienie „good mountains practices” w regionach górskich i jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych o profilu: rolniczym, hotelarskim, gastronomicznym i turystycznym z Kotliny Kłodzkiej.

Jest nam miło poinformować, że nasza szkoła jako Partner nr 6 uczestniczy w realizacji tego projektu.

26 maja odbyło się w Paszkowie koło Polanicy Zdroju spotkanie polskich partnerów projektu z partnerami z Włoch i Portugalii. W międzynarodowym spotkaniu, na którym obowiązywał język angielski, niemiecki, francuski i hiszpański, wzięli udział wicedyrektor Mariusz Kałwak oraz nauczyciele: Jolanta Chuchla i Małgorzata Kałwak.

Zobacz program spotkań.

Główne cele projektu:

- zrównoważony rozwój górski,

- przyspieszenie procesu rozwoju nowych i udoskonalenie już istniejących metod pracy, co dałoby młodym ludziom nowe narzędzia i nowe podejście do problemów związanych z pracą w tych dziedzinach,

- umożliwienie bezrobotnym zdobycia części środków na podjecie działalności gospodarczej w takich dziedzinach, jak: rolnictwo górskie, agroturystyka, produkt regionalny (produkcja, dystrybucja, standardy UE i promocja), hotelarstwa, regionalna gastronomia i zarządzanie w/w,

- pomoc kobietom obciążonym obowiązkami rodzinnymi w samozatrudnieniu lub w znalezieniu alternatywnych źródeł dochodu, jakim może być np. wykonywanie rzemiosła artystycznego.

Realizator

Stowarzyszenie Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich "Wybrani w Górach"

Stowarzyszenie posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, finansowanych przez Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej, Europejskie Fundacje:

Kinderpostzegels, Visegrad Fund, Robert Bosch Stiftung i polskie: Fundacji Batorego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, etc. Przykładowe projekty (zrealizowane lub w których stowarzyszenie było Partnerem):

„Pollachi tra monti dlla Halle Aosta”, konferencja Wyszecheadzka z udziałem premierów, ministrów, parlamentarzystów pt.:

„Sudety - back to the future” i „Zrównoważony rozwój górski”.
Członkowie stowarzyszenia są we władzach międzynarodowych organizacji górskich (AEM, EM.).


Cele stowarzyszenia to:

- wspieranie porozumienia, wymiany informacji i doświadczeń, a także dialogu między swymi członkami w celu lepszego poznania różnych aspektów górskiej rzeczywistości; inicjowanie wspólnych działań wspierających organizacje mieszkańców gór i w szeroko pojęty sposób promowania solidarności między mieszkańcami gór ponad podziałami politycznymi i partykularnymi interesami,

- wypowiadanie się w sprawach górskich i reprezentowanie wspólnych górskich interesów, a w szczególności interesów społeczności wobec władz i opinii publicznej – w celu pełnego uznania tożsamości mieszkańców gór, lepszego rozumienia i docenienia specyfiki tej tożsamości,

- informowanie członków stowarzyszenia, a także społeczności górskich o polityce, przepisach prawnych i innych uregulowaniach inicjowanych i wprowadzanych w życie przez władze różnych szczebli. Propagowanie znajomości środowiska mieszkańców gór i specyficznych dla górskich rejonów.

Partnerzy

6 Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Kotliny Kłodzkiej,

Park Narodowy Gór Stołowych,

Federacja Agroturystyczna,

grupa Eurodeputowanych,

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Europejskie Centrum Pracy

Odbiorcy

grupa 300-400 maturzystów i absolwentów lat poprzednich (do 35 lat) z 6 szkół ponadgimnazjalnych o profilu: rolniczym, hotelarskim, gastronomicznym i turystycznym z Kotliny Kłodzkiej

Główne działania

- organizacja dla grupy 35 maturzystów 3-tygodniowego kursu i 9-tygodniowej praktyki – rolnicy w alpażach uczą się produkcji sera La Fontina, a pozostali - praktykują w hotelach i restauracjach w Dolinie Cogne,

- organizacja dla ponad 200 osób kursów językowych,

- cykle kursów i seminariów, poradnictwo personalne i zawodowe dla szkól ponadgimnazjalnych o w/w profilach, dot. rolnictwa górskiego, agroturystyki, produktu regionalnego, rzemiosła artystycznego, ekologii gór i zrównoważonego rozwoju tych terenów, legislacji górskiej w UE,

- przekazanie młodym ludziom wiedzy na temat standardów unijnych, obowiązujących w hotelarstwie, gastronomii, turystyce, produkcie regionalnym - nauka prowadzenia restauracji i regionalnego rzemiosła artystycznego,

- tworzenie eksperymentalnych winnic oraz miejsc do wyrobu koziego sera,

- tworzenie Centrum Informacji Powiatowej z 7 filiami w szkołach oraz w bibliotekach (odległych od siedziby Starostwa nawet o 30 km) z pełnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, ze stałym łączem internetowym,

- zmodyfikowanie programów szkolnych (m.in. w oparciu o raport z programu pilotażowego) i system nauczania zawodowego w w/w dziedzinach, by absolwenci tych szkól byli konkurencyjni dla rynku zachodniego,

- wyłonienie najlepszych uczestników programu (po kursach, seminariach, wyjazdach oraz stażach) i włączenie ich do prowadzenia wspólnie z ekspertami zajęć dla następnych grup.

Okres realizacji/stopień zaawansowania

październik 2004 - czerwiec 2007

Rezultaty

- podniesienie kwalifikacji osób przede wszystkim ze wsi i małych miasteczek,

- zaangażowanie do pracy partnerskiej jak największej rzeszy obywateli społeczności lokalnej ( w tym także beneficjentów) w budowanie programów rozwiązujących palące problemy bezrobocia,

- zorientowanie na proces i działanie w kierunku poprawy istniejących oraz rozwoju nowych metod, instrumentów i podejścia do problemów,

- zaszczepienie „good mountains practices” w regionach górskich,

- wypracowanie nowego modelu nauczania w szkołach, uwzględniającego ewaluacje programu „Absolwenci 2004 w Aoście” i rozpoczęcie procesu dostosowywania modelu edukacyjnego do potrzeb rynkowych.

Efekty dodatkowe

Przyszłość projektu:

podjęcie działań uwzględniających kwestie horyzontalne określone w programie EQUAL, zarówno dotyczące zrównoważonego rozwoju górskiego, rozwoju regionalnego, budowę społeczeństwa informacyjnego, politykę równych szans kobiet i mężczyzn i promowanie dobrych stosunków pomiędzy regionami górskimi Europy o różnych kulturach i tradycjach, - stworzenie strony www, redagowanej także przez beneficjentów, - opracowanie regionalnej książki kucharskiej, - opracowanie przez stowarzyszenia: agroturystyczne, hotelarzy i restauratorów oraz reprezentacje uzdrowisk wspólnie z Partnerami formuły ‘jarmarków produktu regionalnego” oraz systemu rezerwacji miejsc a także programu praktyk w hotelach, domach wczasowych oraz gospodarstwach agroturystycznych, a także w punktach gastronomicznych.

Źródła finansowania

Europejski Fundusz Społeczny/ Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL