panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Pozostae projekty arrow Regionalna konferencja warsztatowa "Edukacja jzykowa z eTwinning"
Regionalna konferencja warsztatowa "Edukacja jzykowa z eTwinning" Drukuj E-mail
       30 listopada 2021r. nauczycielki jzyka niemieckiego, Pani Magorzata Kawak i Pani Renata Szostak-Chmielarz ,wziy udzia w konferencji regionalnej „Edukacja jzykowa z eTwinning” we Wrocawiu. Konferencja skadaa si z sesji plenarnej i trzech sesji warsztatowych.
      W sesji plenarnej zaprezentowano program eTwinning  i dobre praktyki eTwinning. eTwinning zosta zainaugurowany w 2005 roku jako gówna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 roku jest cile zwizany z Erasmus+, programem Unii Europejskiej wspierajcym edukacj, szkolenia, inicjatywy modzieowe oraz sportowe.
eTwinning promuje wspóprac szkó w Europie za porednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), oferujc szkoom wsparcie, narzdzia oraz usugi. Nauczycielom eTwinning udostpnia te inne bezpatne moliwoci oraz stay rozwój zawodowy realizowany online.
       W sesjach warsztatowych poznaymy platform eTwinning Live i Twinspice.
 Na platformach tych mona nawiza kontakt z klasami i szkoami z rónych stron Europy  w celu wspópracy nad projektami.  Poznaymy take róne aplikacje i programy pozwalajce wspópracowa partnerom na odlego. S to ciekawe propozycje, które take mona wykorzysta na lekcjach, w pracy codziennej, np. Trimino, Wheitbard.fi,  Akinator.com, BaBaDumi, Quick, draw czy Educandy.com. Narzdzia te pomog nam uatrakcyjni nasze zajcia w szkole, a udzia w konferencji przyczyni si do wspópracy midzynarodowej.

Renata Szostak-Chmielarz