panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Pozostae projekty arrow Technicy Elektrycy z NST korzystaj ze rodkw unijnych zdobywajc Uprawnienia SEP
Technicy Elektrycy z NST korzystaj ze rodkw unijnych zdobywajc Uprawnienia SEP Drukuj E-mail
       Uczniowie NST z klasy 4AT4 oraz 3AT4 uczestniczc w projekcie „Szkoy sukcesu zawodowego”, wspófinansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnolskiego na lata 2014-2020 , uczestniczyli w szkoleniu przygotowujcym do egzaminu Pastwowego Kwalifikacyjnego SEP „E” -  uprawniajce do zajmowania si eksploatacj urzdze, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Grupa 1 - Urzdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzajce, przetwarzajce i zuywajce energi elektryczn. Szkolenie przeprowadza Orodek Doskonalenia Zawodowego z Kodzka , a nastpnie na terenie naszej szkoy odby si Egzamin Pastwowy. Z dum moemy poinformowa, e wszyscy uczestnicy kursu zdali egzamin (100%) i obecnie ciesz si z uprawnie które s wane 5 lat, a potem kolejny egzamin … bo elektryk musi by na bieco z przepisami i normami.