panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Pozostae projekty arrow Dolnolskie Forum Mobilnoci Nauczycieli  Erasmus 2022
Dolnolskie Forum Mobilnoci Nauczycieli  Erasmus 2022 Drukuj E-mail
       W dniu 22 czerwca w Dolnolskim Orodku Szkolenia Nauczycieli odbya si konferencja powicona mobilnociom edukacyjnym pracowników szkoy w ramach programu Ersmus+.  Wydarzenie zostao zainicjowane przez Dolnolsk Federacj Organizacj Pozarzdowych, która prowadzi na Dolnym lsku Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz przez Europejski Korpus Solidarnoci. Udzia w konferencji wzili pracownicy naszej szkoy: pani Dyrektor Brygida Gsior oraz nauczycielka jzyka niemieckiego pani Magorzata Kawak, która wystpia w roli prelegenta przedstawiajc dziaania prowadzone w szkole w ramach programu Erasmus+. Podczas konferencji zostay szczegóowo omówione dwa sektory programu: Edukacja szkolna oraz Ksztacenie i szkolenie zawodowe. Uczestnicy mogli dowiedzie si, jak wyglda realizacja projektów w praktyce, w jakie miejsca warto zorganizowa mobilnoci dla pracowników szkoy oraz jakiego typu szkolenia i kursy warto odbywa w ramach programu europejskiego. Wart wspomnie, e nasza szkoa realizuje ju od roku 2017 interesujce mobilnoci w ramach programu Erssmus+ dla uczniów i pracowników. Uczniowie uczestnicz w staach na terenie powiatu kodzkiego oraz w miesicznych praktykach zagranicznych. Natomiast dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy administracji zaangaowani s w udzia w szkoleniach, kursach jzykowych oraz dziaaniach typu job shadowing.