panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Konkursy arrow Pfinay MESE Wrocaw 2007
Pfinay MESE Wrocaw 2007 Drukuj E-mail
Dnia 29.03.2007 we Wrocawiu odbyy si pófinay konkursu MESE 2007. Konkurs przeprowadzony by we Wrocawskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Brao w nim udzia siedem najlepszych druyn z caego Dolnego lska o tajemnych nazwach: RUDOLFY3, SILENT, MINUS, PLUS, DDSM, KGBINC, TROLE.
    Rozgrywki trway kilka godzin, polegay na podejmowaniu decyzji dotyczcych marketingu, inwestycji, produkcji, ceny oraz bada i rozwoju firmy. Rezultaty naszych dziaa wprowadzane byy do komputerowej gry symulacyjnej MESE. Nasz zespó pod nazw Rudolfy3 skada si z nastpujcych osób: Marta Sutowska, Katarzyna Nycz oraz lider grupy Karol Marszaek. Rozgrywki przebiegy bez adnych zarzutów, panowaa bardzo mila atmosfera. Ogromnym sukcesem byo zajcie II miejsca przez nas RUDOLFY3 w Ogólnopolskim Konkursie Zarzdzania Firma pod opiek P. Marty
Augustynowskiej.
    Ogólnie konkurs bardzo si wszystkim podoba i w przeszym roku z pewnoci bdziemy nadal reprezentowa Nasz Szko w programach Fundacji Modzieowej Przedsibiorczoci.