panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow technik pojazdw samoch.
Technik pojazdw samochodowych Drukuj E-mail
Technik pojazdw samochodowych
Technik pojazdów samochodowych organizuje i wykonuje obsug pojazdów samochodowych.

Absolwent szkoy ksztaccej w zawodzie technik pojazdów samochodowych zostaje przygotowany do wykonywania nastpujcych zada zawodowych:
  1)  diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;
  2)  obsugiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;
  3)  organizowania i nadzorowania obsugi pojazdów samochodowych.
Do wykonywania zada zawodowych niezbdne jest osignicie efektów ksztacenia okrelonych w podstawie programowej ksztacenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych:
  -  efekty ksztacenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ; KPS, OMZ);
  -  efekty ksztacenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowice podbudow do ksztacenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a);
  -  efekty ksztacenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczemu stanowice podbudow do ksztacenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.b), PKZ(M.g);
  -  efekty ksztacenia waciwe dla kwalifikacji wyodrbnionej w zawodzie:
  MG.18. (M.12 i M18) Diagnozowanie i naprawa podzespoów i zespoów pojazdów samochodowych;
  MG.43. (M.42) Organizacja i prowadzenie procesu obsugi pojazdów samochodowych.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

W programie nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych uwzgldniono przedmioty ogólnoksztacce: fizyka i matematyka, których nauka odbywa si bdzie na poziomie rozszerzonym.

KARIERA ZAWODOWA
Prac znajdziesz w firmach brany motoryzacyjnej, usugowych zakadach obsugowo-naprawczych. Moesz take prowadzi wasn firm obsugi i naprawy pojazdów samochodowych.

Praktyki dla uczniów m.in.:  PKS S.A. w Kodzku