panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

215 dni 23 godzin 30 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Konkursy arrow MALEFACTOR W WARSZAWIE
MALEFACTOR W WARSZAWIE Drukuj E-mail
Dnia 5 kwietnia 2008 roku o godzinie 15:00 w Warszawie rozpocz si Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometraowych eFFKa 2008. Grupa filmowa Malefactor skadajca si z uczniów klasy 4TP Zespou Szkó Ponadgimnazjalnych, zgosia trzy filmy: „Przedwionie: Szklane Domy”, „Hyper Babki” i „3-ch Muszkieterów Szermierka jak FiX”. Na festiwalu wywietlono 21 filmów.

MALEFACTOR  MALEFACTOR 

     Konkurs odby si w LXX LO im. A. Kamiskiego w Warszawie. Festiwal dzieli si na trzy bloki filmowe, w przerwie midzy nimi  Jury miao tajn narad. W skad Jury wchodzili: Magorzata Wosiek (przewodniczca Jury), ukasz Stajkowski, Piotr Wawrzyniak, Andrzej Bukowiecki i Dariusz Myrcha. Podczas gdy Jury podejmowao ostateczn decyzj, mona byo obejrze wystpy dwóch zespoów rockowych (Zygota i Pojazd). Po koncercie ogoszono wyniki festiwalu.

  MALEFACTOR  MALEFACTOR

     Film „Przedwionie: Szklane Domy” otrzyma I Wyrónienie za realizacj i oryginalno. Dyplom i nagrody odebralimy z rk przewodniczcej Jury pani Magorzaty Wosiek.

Oto lista zwycizców:
miejsce I
"Drzewo" (re. Micha Mróz)
miejsce II
"Powtór" (re. Wiktor Zakrzewski)
miejce III
"Trojanie" (re. Piotr Struczyk)
I wyrónienie
„Przedwionie - Szklane Domy” (re. Piotr Zelke, Piotr Obrochta)
II wyrónienie
"Klop" (re. Marcin Stankiewicz, Jakub Leszczyski)
III wyrónienie
"Warszawa To Nasz Dom" (re. Zuzanna Baworowska)

MALEFACTOR  MALEFACTOR  MALEFACTOR

     Nagrodzony film zosta zrealizowany na potrzeby lekcji jzyka polskiego dotyczcej charakterystyki Cezarego Baryki. Jest to ekranizacja ksiki Stefana eromskiego "Przedwionie: Szklane Domy". Film przedstawia losy Cezarego Baryki od modoci, poprzez rewolucj w Rosji, wojn, mier rodziców i wyjazd do Polski.

     Pomys na nakrcenie tego filmu da Piotr Obrochta. Nastpnie po przeczytaniu ksiki Piotr Zelke przystpi do pisania scenariusza.

     Zdjcia do tego filmu rozpoczy si 26 padziernika 2007 roku i trway cztery dni. Tem filmu byy krajobrazy Bokowa, Supca i cinawki redniej. Po zebraniu potrzebnych rekwizytów i kostiumów, rozpoczto zdjcia. W filmie udzia wzili: Piotr Zelke, Stefan Zdonek, Piotr Obrochta, ukasz Wydra, Micha Bukowski, Jacek ygado, Arek Czerniak i Krzysztof Ziba. Ze wzgldu na ograniczon liczb aktorów kady zagra kilka drobnych ról. Za narratora w filmie posuy Syntezator mowy Ivona. Oficjalna premiera filmu miaa miejsce 6 listopada 2007 roku na lekcji jzyka polskiego. Nastpnego dnia film ukaza si w Internecie.

MALEFACTOR  MALEFACTOR
MALEFACTOR  MALEFACTOR

     Amatorska Grupa Filmowa MALEFACTOR rozpocza dziaalno w styczniu 2006 roku, jej zaoycielami  byli Piotr Zelke i Krzysztof Ziba. Kilka dni póniej do ekipy doczyli Piotr Obrochta, Rafa Hanula i Ernest Winiewski. W roku 2007 przybyo pomysów i ludzi: Stefan Zdonek, Kacper Stasiak, Kacper Bigda i ukasz Wydra. Ostatnia produkcja „Anioki Wiecha” zostaa zaprezentowana na Studniówce w styczniu tego roku, film zosta przyjty entuzjastycznie. Przy realizacji filmu wzio udzia wiele osób spoza ekipy.    

     Obecnie trwaj prace nad filmem „Przedwionie: Nawo”, jednak na tym projekcie nie koczy si dziaalno grupy, poniewa jej czonkowie wci maj wiele pomysów do realizacji…

     Wszystkie filmy Amatorskiej Grupy Filmowej mona zobaczy w internecie na stronie www.malefactor.dl.pl
                                                                                                         
Informacja wasna szkoy