panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

29 dni 0 godzin 39 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Wydarzenia arrow SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO!!!
SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO!!! Drukuj E-mail

SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO!!!

Już po raz drugi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie wziął udział w konkursie, w ramach programu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, „Bezpieczna szkoła”. Po podjęciu licznych działań na rzecz bezpieczeństwa, spełniając wszystkie standardy jakości i efektywności, placówka otrzymała CERTYFIKAT Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo. Certyfikat przyznany został do 31 maja 2011 roku.

Szkoła dbająca o bezpieczeństwo  Szkoła dbająca o bezpieczeństwo  Szkoła dbająca o bezpieczeństwo

Realizacja programu „Bezpieczna Szkoła” wymagała współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami wspomagającymi:
Starostwem Powiatowym, Radą Rodziców, pielęgniarką szkolną,  PZU Życie S.A, ZPAS- Przygórze, Stowarzyszeniem Pro Publico Bono, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Rudzie, Strażą Miejską, Policją, Punktem Konsultacyjnym dla Dzieci i Młodzieży, kuratorami sądowymi, ratownikami medycznymi, Stowarzyszeniem Maltańska Służba Medyczna, Strażą Pożarną, a w szczególności z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Najważniejsze zadania podjęte w ramach programu to:
  • działania organizacyjne skierowane na stworzenie środowiska, dającego poczucie bezpieczeństwa;
  • edukacja społeczno – prawna uczniów, rodziców i nauczycieli oraz kształtowanie odpowiedzialności uczniów;
  • przeciwdziałanie i eliminowanie zjawiska przemocy w szkole;
  • poprawa relacji nauczyciel – uczeń;
  • profilaktyka uzależnień;
  • propagowanie kultury fizycznej, ratownictwa i pierwszej pomocy;
  • poprawa stanu wypadkowości w szkole.
Uwieńczeniem całego przedsięwzięcia był Dzień Bezpiecznej Szkoły (5 czerwca 2008 r.) , w ramach którego odbył się pokaz działania jednostki  Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży  Pożarnej w Nowej Rudzie i Turniej Wiedzy Przedmedycznej dla przeszkolonych zespołów uczniowskich.