panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Wydarzenia arrow Ogólnopolska konferencja poświęcona prawom człowieka
Ogólnopolska konferencja poświęcona prawom człowieka Drukuj E-mail
     8 kwietnia br. w reprezentacyjnej auli naszej szkoły odbyła się konferencja "Godność i prawa człowieka". Było to pierwsze spotkanie poświęcone tego typu zagadnieniom na terenie powiatu kłodzkiego. Głównymi organizatorami wydarzenia były: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie. W konferencji, podczas której wystąpili pracownicy naukowo-dydaktyczni Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, udział wzięli zaproszeni goście: Małgorzata Curyl – Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Joanna Kusy – Inspektor w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Iwona Sudoł – Zastępca Wójta Gminy Nowa Ruda, Leszek Wójcik - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Nowa Ruda oraz nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Ogólnopolska konferencja poświęcona prawom człowieka  Ogólnopolska konferencja poświęcona prawom człowieka
     Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie mgr inż. Bogdan Kostecki, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że jednym z priorytetów Ministra Edukacji Narodowej w tym roku szkolnym jest skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka. Wspomniał również o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która została wpisana do Księgi Guinnessa jako najczęściej tłumaczony dokument na świecie. Deklaracja została przetłumaczona na 360 języków. Istnieje w 6 oficjalnych językach ONZ: arabskim, chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim, którymi posługują się miliardy ludzi. Została przetłumaczona także na tak rzadki język jak pipil, którym posługuje się 50 osób w Salwadorze i Hondurasie, kirundi używany w Burundi, czy też yao w Malezji.
     Kwestię czterech fundamentalnych praw przysługujących ludziom w wykładzie "Prawa człowieka przed uczniowskim trybunałem" poruszyła mgr Małgorzata Lizut z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W prelekcji czynnie wzięło udział 9 uczniów, którzy zostali wybrani spośród słuchaczy. 9 sprawiedliwych opowiadało się za lub przeciw kontrowersyjnym przypadkom łamania wspomnianych fundamentalnych praw. Decyzje młodych ludzi zazwyczaj były zgodne z wyrokami sądowymi.
Genezę i stan obecny międzynarodowego prawa humanitarnego przybliżył dr hab. profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Krzysztof Kubiak, który omówił przyczyny powstania organizacji czerwonokrzyskiej oraz opowiedział także o genezie samego symbolu PCK i jego licznych mutacjach. Zaznaczył, że zbrodnią naszych czasów jest to, iż w wojnie muszą walczyć nawet dzieci (niektóre karabiny ważą tylko 3 kg). Część wykładu Krzysztof Kubiak poświęcił historii radykalnego łamania praw człowieka (począwszy od hitlerowskich Niemiec i sowieckiego komunizmu aż po przykłady współczesne – Tybet czy Strefę Gazy).
     Część wykładową zamknęła mgr Aleksandra Moroska, która w swoim wystąpieniu nt. praw człowieka w Europie powiedziała m. in., że prawa człowieka, demokracja i państwo prawa są podstawowymi wartościami Unii Europejskiej. Zapisane w traktacie założycielskim, nabrały jeszcze większego znaczenia dzięki przyjęciu Karty Praw Podstawowych. Kraje pragnące przystąpić do UE muszą przestrzegać praw człowieka, podobnie jak kraje, które zawarły z Unią umowy handlowe lub inne porozumienia.
     Po cyklu wykładów przedstawiciele Dolnośląskiej Akademii Ratownictwa zaprezentowali pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym wzięli udział również uczestnicy konferencji. Wydarzenie zakończyło rozstrzygnięcie konkursu z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego i wręczenie nagród laureatom.
     "Warto organizować takie konferencje, by młodzież mogła poznać, jakie ma prawa i jak należy przestrzegać prawa humanitarnego" powiedzieli nam nasi młodzi goście, którzy zapytani przez nas o wrażenia z konferencji, wyrazili chęć uczestnictwa w podobnych spotkaniach. Takiego zdania byli również ich nauczyciele. "Konferencja to cenna inicjatywa lokalna" zaznaczyli. "Zagadnienia dotyczące godności i praw człowieka zostały przedstawione w przystępny sposób. Jest to zasługa wykładowców, którzy potrafili nawiązać bezpośredni kontakt ze słuchaczami" dodali.
My również mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda nam się zorganizować kolejne takie przedsięwzięcie.

Ogólnopolska konferencja poświęcona prawom człowieka  Ogólnopolska konferencja poświęcona prawom człowieka


Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie
ZSP w Nowej Rudzie