panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Apel ministra edukacji narodowej
Apel ministra edukacji narodowej Drukuj E-mail

Apel ministra edukacji narodowej do dyrektorów szkó i placówek o przeciwdziaanie zaywaniu „dopalaczy" przez uczniów

Szanowni Pastwo
Dyrektorzy szkó i placówek,


w zwizku z rosncym zagroeniem ycia i zdrowia dzieci i modziey, wynikajcym z coraz powszechniejszej dostpnoci do substancji o dziaaniu psychoaktywnym, potocznie nazywanych „dopalaczami", prosz o podjcie nastpujcych dziaa:


  • przeanalizowanie, w trybie pilnym, realizowanego przez Pastwa placówk programu profilaktyki i ewentualne dostosowanie jego treci do zagroe zwizanych z zaywaniem „dopalaczy";
  • wczenie tej tematyki w treci zaj realizowanych z uczniami;
  • przygotowanie i przeprowadzenie spotka i rozmów z rodzicami uczniów, które pomog im w poznaniu problemu oraz wskazywanie im miejsc, w których mog uzyska dodatkowe informacje.

W wymienionych dziaaniach informacyjno-edukacyjnych warto uwzgldni materiay zamieszczone na stronach internetowych:

Dodatkowe informacje mona take uzyska w antynarkotykowym telefonie zaufania pod numerem 801 199 990, czynnym codziennie w godz. 16 - 21.

Minister edukacji narodowej

Katarzyna Hall