panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

242 dni 4 godzin 29 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow wito Komisji Edukacji Narodowej...czyli dzie nauczyciela :)
wito Komisji Edukacji Narodowej...czyli dzie nauczyciela :) Drukuj E-mail

Drogie Koleanki, Drodzy Koledzy!

      14 X przypada Dzie Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Jest to nasze wspólne wito, dzie, w którym w sposób szczególny, my uczniowie okazujemy wdziczno naszym pedagogom. Szanowni Nauczyciele, Katecheci, pracownicy naszej szkoy – chcemy wszystkim Wam przekaza jak najserdeczniejsze yczenia i podzikowa za cierpliwo, serdeczno i wyrozumiao okazywane nam na co dzie. Wam, Drodzy Nauczyciele, dzikujemy za powicenie i trud wkadany w nasze wychowanie, za wiar w nas, nieustannie potrzebujcych Waszych rad i wskazówek. Niech sowa poety bd wyrazem naszej wdzicznoci i podzikowania:

„Wiersz o wielkiej wdzicznoci” K. I. Gaczyskiego

W yciu to takie proste:
przyszed czowiek, rk ucisn, podzikowa,
ale w poezji trudniej,
poezja to trudne sowa.

Ucisk doni to jedna chwila,
gest paru sekund,
ale poezja ma by jak drzewo, co si schyla
nad nurtem naszego wieku;
i ptaki maj by na tym drzewie,
i promieni sonecznych wiele.
Ja w tym wierszu wypowiadam caego siebie
dla was i o was, nauczyciele;

fizycy i matematycy,
polonici i biologowie,
pochwa waszej pracy
piewam w gorcym sowie.

Bezmierny mój dug wdzicznoci,
wic strof mi potrzeba jak w socu grajca kapela,
eby po caym kraju rozsawi si, rozgosi
wysiek nauczyciela.
Jake nie pisa wiersza,
jake nie pon w podzice
za wiato, co si rozszerza,
za dar najpikniejszy, za wiedz!

Nasz wiat jest sonecznym wiatem,
nasz wiat na wiedzy stoi – 
i dlatego dzi wiecz owiat,
o przyjaciele moi! 

      Podczas apelu zorganizowanego przez Samorzd Szkolny pod opiek Pani Doroty Pudeko, przedstawiciele klas pierwszych zoyli uroczyste lubowanie na Sztandar Szkoy. Wysuchalimy wystpienia Pana Dyrektora Bogdana Kosteckiego a nasze koleanki zoyy yczenia proz i wierszem Gronu Pedagogicznemu, wszystkim pracownikom oraz caej spoecznoci naszej szkoy..:)
      Po czci oficjalnej na sali zostaa modzie z klas pierwszych oraz przedstawiciele samorzdu, którzy przygotowali „otrzsiny”w postaci trzech konkursów: przygotowanie ekologicznego stroju z gazet :), karmienie kisielem na czas :) oraz karaoke :). Szanowne jury, zoone z Dyrekcji szkoy, Pani Pedagog Marty Leniak i Pani Doroty Pudeko oceniay efekty pracy przedstawicieli klas pierwszych. miechu i zabawy podczas konkursów byo co nie miara! :)) Pomysowo i zaangaowanie moemy podziwia na zaczonych zdjciach... Nagrodami dla klas, które zajy miejsca I-III byy „dni bez pytania” (I miejsce – 3 dni, II miejsce – 2 dni, III miejsce – jeden dzie). Wygraa klasa I a T, kolejne miejsce zaja klasa I b T, a trzecie – klasa I b ZSZ. Gratulacje!!!

wito Komisji Edukacji Narodowej  wito Komisji Edukacji Narodowej  wito Komisji Edukacji Narodowej 
wito Komisji Edukacji Narodowej  wito Komisji Edukacji Narodowej  wito Komisji Edukacji Narodowej wito Komisji Edukacji Narodowej
wito Komisji Edukacji Narodowej  wito Komisji Edukacji Narodowej  wito Komisji Edukacji Narodowej
wito Komisji Edukacji Narodowej  wito Komisji Edukacji Narodowej  wito Komisji Edukacji Narodowej
wito Komisji Edukacji Narodowej  wito Komisji Edukacji Narodowej  wito Komisji Edukacji Narodowej

Samorzd Uczniowski