panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Lekcja z IPN-em
Lekcja z IPN-em Drukuj E-mail
     Od kilku lat nasza szkoa uczestniczy w ogólnopolskim projekcie pt. „Lekcje z IPN-em”. Dotychczas modzie braa udzia w zajciach warsztatowych dotyczcych kultury socrealistycznej. W tym roku szkolnym tematem warsztatów bya „PRL-pastwo totalitarne”. Zajcia odbyy si 20 padziernika, uczestniczyli w dwóch dwugodzinnych „lekcjach” uczniowie klas IV b T i IV f T.
     Praca na zajciach polegaa na przeprowadzeniu w grupach analizy rónych tekstów ródowych, dotyczcych podstawowych cech ustroju totalitarnego: system monopartyjny, jedna oficjalna ideologia pastwowa,  monopol wadzy na rodki przekazu, indoktrynacja, zinstytucjonalizowany masowy terror, kult jednostki, aparat partyjny spleciony z pastwowym, wpyw oficjalnej ideologii na gospodark.

Lekcja z IPN-em

   Tematyka warsztatów wyprzedzaa materia historii Polski po II wojnie, który obie klasy dopiero bd realizoway. Ale uczniowie poradzili sobie z ustaleniem ostatecznej odpowiedzi na pytanie: czy Polska Rzeczpospolita Ludowa bya pastwem totalitarnym? Czy spenione zostay w przypadku naszego pastwa cechy takiego niedemokratycznego ustroju? Odpowied w obu klasach bya oczywicie (niestety dla Polski i Polaków) twierdzca...
   Kolejne „lekcje z IPN-em” dla innych klas zostan przeprowadzone wiosn... :)

Lekcja z IPN-em  Lekcja z IPN-em  Lekcja z IPN-em
Lekcja z IPN-em  Lekcja z IPN-em  Lekcja z IPN-em