panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Prezentacja maturalna - techniki przygotowania i prowadzenia prezentacji maturalnej
Prezentacja maturalna - techniki przygotowania i prowadzenia prezentacji maturalnej Drukuj E-mail
     Dnia 4.11.2010 roku w odpowiedzi na zaproszenie pani Joanny Szymkowiak nasz szko odwiedzili przedstawiciele Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej z Nysy.   
     Spotkanie pt. „Prezentacja maturalna – techniki przygotowania i prowadzenia prezentacji maturalnej” zorganizowane dla klasy 4bT i 4cT poprowadzia pani mgr Dagmara Bojda z Biura Wspópracy Midzynarodowej. Uczniowie dowiedzieli si, e dobrze przygotowana prezentacja nie musi by nudna, a co waniejsze nie trzeba powica caych dni i weekendów na stworzenie idealnej pracy maturalnej. Cay sekret kryje si w pomyle i odpowiednim zorganizowaniu warsztatu pracy.

Prezentacja maturalna - techniki przygotowania i prowadzenia prezentacji maturalnej   Prezentacja maturalna - techniki przygotowania i prowadzenia prezentacji maturalnej
Prowadzca zaproponowaa uczniom zaoenie segregatora, w którym bdzie mona umieszcza: wycinki z gazet z ciekawymi artykuami interesujce cytaty z ksiek krótkie notatki z programów publicystycznych ciekawe zdania usyszane na lekcjach pomysy zaproponowane przez kolegów, koleanki, rodziców, nauczycieli, itp. Taki sposób zbierania materiaów nie jest bardzo zajmujcy – wystarczy powici kilka minut dziennie na to, by teczka z materiaami staa si bogatym ródem informacji.
    
W drugiej czci spotkania prowadzca zwrócia si do uczestników spotkania z prob o pomoc i wybraa troje uczestników. Jedna z wybranych osób odczytaa fragment tekstu. Kolejna osoba powtórzya tekst z pamici, a ostatnia przedstawia tre wspomnianego wczeniej tekstu swoimi sowami. Nastpnie uczestnicy spotkania zostali poproszeni o ocen sposobu i jakoci przekazywanej informacji. Bezsprzecznie czoow lokat, jeeli chodzi o zrozumienie i atrakcyjno przekazu, zajo przedstawienie tekstu wasnymi sowami – cenna uwaga przy planowaniu wasnej prezentacji maturalnej . Modzie zwrócia take uwag na niewerbalne rodki przekazu towarzyszce takiemu przekazywaniu informacji – gownie mowa ciaa wspomagajca kontakt z odbiorc.

Prezentacja maturalna - techniki przygotowania i prowadzenia prezentacji maturalnej   Prezentacja maturalna - techniki przygotowania i prowadzenia prezentacji maturalnej
Prezentacja maturalna - techniki przygotowania i prowadzenia prezentacji maturalnej   Prezentacja maturalna - techniki przygotowania i prowadzenia prezentacji maturalnej

Uczestnicy spotkania – uczniowie z  klasy 4b i 4c Technikum

Ostatni cz spotkania powicono na przedstawienie oferty edukacyjnej Pastwowej Wyszej Szkoy Wyszej w Nysie. Uczestnicy spotkania otrzymali informacj na temat kierunków studiów, form i rodków pomocy materialnej, nagród za wyniki w nauce, moliwoci studiowania za granic i innych. Najwiksze poruszenie wród uczestników wywoaa informacja o darmowych miejscach w Domu Studenckim dla wszystkich suchaczy pierwszego roku studiów zameldowanych w odlegoci wikszej ni 20 km od Nysy.


opracowaa
Joanna Szymkowiak