panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Wydarzenia arrow Warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu
Warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu Drukuj E-mail
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie działa koło ekologiczno-chemiczne prowadzone przez Panią Magdalenę Osicką. Uczniowie zaangażowani w zajęcia dodatkowe wspólnie z opiekunem współpracują z Polskim Klubem Ekologicznym „Koło” w Nowej Rudzie realizując zadania wynikające z potrzeb ekologicznych naszej najbliższej okolicy.

Warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu  Warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu
Działamy już piąty rok. Uczymy się przyrody w terenie. Poruszamy ważne problemy w naszym mieście i gminie:
  • Emisja zanieczyszczeń do powietrza, wód i gleby związanych z przemysłem wydobywczym kamienia gabra i czerwonego piaskowca.
  • Emisja pyłów zawieszonych do powietrza w Nowej Rudzie wynikająca z wykorzystywania odpadów komunalnych, przemysłowych i najtańszych gatunków węgla do ogrzewania gospodarstw domowych .
  • Problemy związane z likwidacją kopalni.
  • Składowanie odpadów na punkcie przeładunkowym, ich wtórna segregacja, segregacja w gospodarstwach domowych i u producenta. Punkty skupu surowców wtórnych.
  • Zanieczyszczenia wód i potoków w naszej gminie .Gospodarowanie zasobami wody.
  • Hałas, przyczyny skutki sposoby ich zmniejszania.
  • Turystyka na Ziemi noworudzkiej, ochrona terenów zielonych w mieście.

Jesteśmy  współtwórcami autorskiego programu realizacji ścieżki edukacyjnej „Wyznaczanie punktów edukacyjnych na zielonym Szlaku Wzgórz Włodzickich” oraz programu zinwentaryzowania kapliczek, krzyży przydrożnych i postaci świętych znajdujących się przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie.
W roku szkolnym 2010/2011 przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”, uczestniczyliśmy w obchodach „Święta drzewa”. W ramach XV Noworudzkiej Jesieni Ekologicznej spotkaliśmy się na Górze Włodzickiej w Świerkach.
10 listopada 2010 roku uczennice klasy 2 Tchnikum Ochrony Środowiska Irmina Rola i Sylwia Bagińska uczestniczyły w warsztatach ekologicznych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu. Dziewczęta uczestniczyły w zajęciach terenowych oraz laboratoryjnych - rozdzielały barwniki asymilacyjne metodą Krausa oraz metodą chromatografii bibułowej.

Warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu  Warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu
Warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu  Warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu  Warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu