panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

185 dni 15 godzin 27 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow Warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myliborzu
Warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myliborzu Drukuj E-mail
W Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie dziaa koo ekologiczno-chemiczne prowadzone przez Pani Magdalen Osick. Uczniowie zaangaowani w zajcia dodatkowe wspólnie z opiekunem wspópracuj z Polskim Klubem Ekologicznym „Koo” w Nowej Rudzie realizujc zadania wynikajce z potrzeb ekologicznych naszej najbliszej okolicy.

Warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myliborzu  Warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myliborzu
Dziaamy ju pity rok. Uczymy si przyrody w terenie. Poruszamy wane problemy w naszym miecie i gminie:
  • Emisja zanieczyszcze do powietrza, wód i gleby zwizanych z przemysem wydobywczym kamienia gabra i czerwonego piaskowca.
  • Emisja pyów zawieszonych do powietrza w Nowej Rudzie wynikajca z wykorzystywania odpadów komunalnych, przemysowych i najtaszych gatunków wgla do ogrzewania gospodarstw domowych .
  • Problemy zwizane z likwidacj kopalni.
  • Skadowanie odpadów na punkcie przeadunkowym, ich wtórna segregacja, segregacja w gospodarstwach domowych i u producenta. Punkty skupu surowców wtórnych.
  • Zanieczyszczenia wód i potoków w naszej gminie .Gospodarowanie zasobami wody.
  • Haas, przyczyny skutki sposoby ich zmniejszania.
  • Turystyka na Ziemi noworudzkiej, ochrona terenów zielonych w miecie.

Jestemy  wspótwórcami autorskiego programu realizacji cieki edukacyjnej „Wyznaczanie punktów edukacyjnych na zielonym Szlaku Wzgórz Wodzickich” oraz programu zinwentaryzowania kapliczek, krzyy przydronych i postaci witych znajdujcych si przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie.
W roku szkolnym 2010/2011 przyczylimy si do ogólnopolskiej akcji „Sprztanie wiata”, uczestniczylimy w obchodach „wita drzewa”. W ramach XV Noworudzkiej Jesieni Ekologicznej spotkalimy si na Górze Wodzickiej w wierkach.
10 listopada 2010 roku uczennice klasy 2 Tchnikum Ochrony rodowiska Irmina Rola i Sylwia Bagiska uczestniczyy w warsztatach ekologicznych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myliborzu. Dziewczta uczestniczyy w zajciach terenowych oraz laboratoryjnych - rozdzielay barwniki asymilacyjne metod Krausa oraz metod chromatografii bibuowej.

Warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myliborzu  Warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myliborzu
Warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myliborzu  Warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myliborzu  Warsztaty ekologiczne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myliborzu