panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakończenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona główna arrow Wydarzenia arrow CERTYFIKAT Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo
CERTYFIKAT Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo Drukuj E-mail
     Już po raz trzeci Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie wziął udział w konkursie, w ramach programu ogłoszonego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Po zaplanowaniu i realizacji  licznych działań na rzecz bezpieczeństwa, spełniając wszystkie standardy jakości i efektywności, placówka otrzymała CERTYFIKAT Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo.
CERTYFIKAT Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo

     Uroczystość  wręczenia  certyfikatów za działalność szkół w zakresie bezpieczeństwa odbyła się 20  czerwca 2011 roku. Bezpieczne szkoły nie istnieją, są natomiast placówki, które efektywnie realizują programy profilaktyczne i podejmują działania przyczyniające się do zmniejszenia poczucia zagrożenia uczniów. My jesteśmy jedną z nich.

     Wszystkim dyrektorom tych placówek Wojewoda Dolnośląski  przekazał  listy gratulacyjne jako wyraz uznania dla podjętych działań.

      Certyfikat przyznany został do 31 maja 2014 roku pod warunkiem stałego, zadawalającego działania systemu. Raz w roku będziemy  składali sprawozdanie z realizacji założonych celów i zadań.

     Realizacja programu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” wymaga współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami wspomagającymi: Starostwem Powiatowym, Radą Rodziców,  PZU Życie S.A, ZPAS-Przygórze, Stowarzyszeniem Pro Publico Bono, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Rudzie, Strażą Miejską, Policją, Punktem Konsultacyjnym dla Dzieci i Młodzieży, kuratorami sądowymi, ratownikami medycznymi, Strażą Pożarną,  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

       Główne  założenia programu to:
  • działania organizacyjne skierowane na stworzenie środowiska, dającego poczucie bezpieczeństwa;
  • edukacja społeczno – prawna uczniów, rodziców i nauczycieli oraz kształtowanie odpowiedzialności uczniów;
  • przeciwdziałanie i eliminowanie zjawiska przemocy w szkole;
  • poprawa relacji nauczyciel – uczeń;
  • profilaktyka uzależnień;
  • propagowanie kultury fizycznej, ratownictwa i pierwszej pomocy;
  • poprawa stanu wypadkowości w szkole.