panorama szkoły
NST  Nowa Ruda - logo szkoły
Biuletyn Iformacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie

Modernizacja ksztacenia zawodowego na Dolnym lsku II

PWSZ w Nysie

Advertisement

Noworudzianin

Advertisement

ZPAS Group

Advertisement

Zakoczenie roku za:

0 dni 0 godzin 0 minut

Google Ads

Zdrojowisko, poligraficzna, górnicza: Noworudzka Szkoła Techniczna
Strona gwna arrow Wydarzenia arrow dza sensacji
dza sensacji Drukuj E-mail
     Gazeta Noworudzka po raz kolejny udowadnia, e jest pismem nie tylko opiniotwórczym – jak próbuje si reklamowa - lecz równie faktotwórczym. Zamieszczony w numerze 735 krótki artyku zatytuowany „Nauczycielski horror” to zbiór przekama dokonanych prawdopodobnie w celu uzyskania nonego, sensacyjnego tematu. Gdyby autor artykuu sign do danych demograficznych – choby z Noworudzkiego Magistratu, bd te do danych ogólnopolskich publikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i dokonaby ich analizy miaby temat na porzdny artyku i nie musiaby kreowa faktów jak to ma miejsce we wspomnianym artykule. Czy jednak w tym momencie nie wymagam zbyt wiele od redaktorów Gazety Noworudzkiej? Wszak atwiej jest napisa co sensacyjnego za co i tak nie poniesie si odpowiedzialnoci dziki czemu nakad gazety moe wzronie o par egzemplarzy.

      Przejdmy do faktów. Nie wiadomo na jakich opierajc si faktach redaktor, który podpisa si ABAK, ju na samym pocztku stwierdza, e szkole grozi likwidacja. Brak informacji skd taka informacj pozyska. Tym bardziej jest to dziwne, e kilka wierszy dalej redaktor ABAK pisze, e rozmawia z przedstawicielem organu prowadzcego i tu ju o adnej likwidacji nie wspomnia. A przecie jako znajcy rzemioso dziennikarz powinien wiedzie, e decyzj o likwidacji mógby podj tylko organ prowadzcy szko. To nic, e do szkoy uczszcza obecnie ok. 500 uczniów, których rodzice by moe po przeczytaniu tego zdania w Gazecie Noworudzkiej zaczn si niepokoi o los swoich dzieci w kolejnym roku szkolnym. To nic, e w powiecie funkcjonuj szkoy mniejsze. Dla redaktorów z Gazety Noworudzkiej liczy si sensacja, a nawet jeli jej nie ma, to zawsze mona j wykreowa. W trzecim zdaniu pada kolejne kamstwo. Redaktor ABAK pisze, e prac straci 20 nauczycieli. W pitym zdaniu ta liczba powiksza si, gdy redaktor Gazety Noworudzkiej pisze ju, e prac straci „ponad 20 nauczycieli”. Szanowny Panie redaktorze ABAK: z pracy w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych odejdzie nie 20 tylko 12, i nie wszyscy jak to Pan uj w podtytule „na bruk”, bo jedna osoba odchodzi na zasadzie przeniesienia do innej szkoy, inna posiada wiek emerytalny, s wród nich osoby, które byy typowane do zwolnie w poprzednich latach, lecz wykorzystay przysugujcy im urlop zdrowotny.  Trudno znale usprawiedliwienie dla takiego dziennikarstwa, w którym 12 znaczy to samo, co 20. Moe przyczyn naley upatrywa w tym, e redaktorzy Gazety Noworudzkiej to osoby mode, które zdaway matur w okresie, gdy matematyka nie bya przedmiotem obowizkowym.
      W kolejnym zdaniu artykuu pada kolejna nieciso – redaktor ABAK pisze o Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1, a wic szkole, która miaa swoj siedzib na Zdrojowisku, zakoczya swoj dziaalno w 2005 r. To kolejny ju przykad braku rzetelnoci dziennikarskiej. Przez 6 lat redaktorzy z Gazety Noworudzkiej wielokrotnie byli w szkole, czasami o niej pisali a jednak nadal nie znaj jej prawidowej nazwy.
      Kolejne 9 zda w tej krótkiej publikacji to uspokajajca wypowied dyrektora wydziau owiaty Starostwa Powiatowego, który nie potwierdza sensacyjnych insynuacji o likwidacji szkoy. Jednak czy to jest wane, jakie zdanie ma organ prowadzcy szko – a wic jej waciciel? Nie, redaktorzy z Gazety Noworudzkiej wiedz lepiej. A moe po prostu w tym dniu brakowao im sensacyjnej wiadomoci. Wic j wykreowali, nie patrzc na szkody, jakie taki news moe mie dla dzieci uczszczajcych do szkoy i ich rodziców, dla rekrutacji do tej szkoy, czy w kocu dla samego miasta Nowa Ruda, które rzeczywicie w ostatnich latach zmniejsza liczb swoich mieszkaców.
      W kocu przejdmy do ostatniego zdania artykuu. Redaktor ABAK napisa w nim, e dyrektor szkoy nie chcia z nim rozmawia. O ile to, co napisali wczeniej redaktorzy Gazety Noworudzkiej, mona potraktowa jako bdy dziennikarzy bd kiepski warsztat dziennikarski, o tyle to ostatnie zdanie jest po prostu zwykym podym kamstwem. aden z redaktorów Gazety Noworudzkiej ze mn nie rozmawia na ten temat i adnemu z nich nie odmówiem takiej rozmowy. Fakt, e nie byo mnie, gdy dzwoni nie upowania go w aden sposób do stwierdzenia, e dyrektor „nie chcia z nami rozmawia”
      Podsumowujc publikacja w Gazecie Noworudzkiej bez tytuów i nagówków liczy 17 zda, z tego 10 stanowi cytaty wypowiedzi innych osób. A zatem Gazeta Noworudzka dooya do nich „a” 7 zda, w których byo 5 niecisoci, bdów rzeczowych lub kamstw. To troch duo jak na tygodnik, który reklamuje si jako opiniotwórczy. Dziennikarstwo, to nie tylko pogo za sensacj, ale równie odpowiedzialno za sowo, której brak w Gazecie Noworudzkiej.

Bogdan Kostecki
Dyrektor Zespou Szkó Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie